Recent Submissions

 • Інституційна спроможність упровадження моделі сегментації податкових боржників в Україні 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020)
  Управління податковим боргом на засадах однакового підходу до всіх боржників не відповідає вимогам часу, зважаючи на постійно зростаючий обсяг податкової заборгованості, зміни в організації управління та зменшення штату ...
 • Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
  The article offers understanding of the concept of the trading assets and their place and role as part of the economic phenomena in the securities market based on the analysis of the evolution of historically conditioned ...
 • Теоретичні засади управління видатками бюджету 

  Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, Liudmyla; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Нєвєшкіна, Т. С. (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011)
  Запропоновано розглядати систему управління видатками бюджету як самостійну частину бюджетного менеджменту. Cформульовано визначення поняття “управління видатками бюджету”. Охарактеризовано об’єкт і суб’єкт та виокремлено ...
 • Ризики бюджетного фінансування в Україні: чинники та шляхи мінімізації 

  Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, Liudmyla; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Степанюк, Надія Ігорівна; Stepaniuk, Nadiia; Степанюк, Надежда Игоревна (Тернопільський національний економічний університет, 2017)
  Виокремлено чинники ризиків бюджетного фінансування у розрізі його учасників. Проаналізовано ризики бюджетного фінансування, пов’язані з виконанням своїх функцій головними розпорядниками бюджетних коштів, органами ...
 • Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками 

  Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, L.; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Степанюк, Надія Ігорівна; Stepaniuk, Nadiia; Степанюк, Надежда Игоревна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2017)
  Виокремлено чотири етапи становлення системи обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за часів незалежності. Охарактеризовано кожен із етапів відповідно до нормативно-правових актів і практичних аспектів. ...
 • Необхідність фінансової підтримки розвитку ІТ-галузі в Україні 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Досліджено залежність соціально-економічного розвитку держави від рейтингу інформаційно-телекомунікаційних технологій. Обґрунтовано, як один із пріоритетів держави, необхідність фінансової підтримку ІТ-галузі в Україні. The ...
 • Taxation Of Digital Services As An Alternative Fiscal Tool In The Context Of Global Trends 

  Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна; Polyvana, Yulia; Поливана, Юлія М. (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», 2020)
  The article deals with the global practice of introducing taxes on digital services and the possibility of implementa-tion the equalization taxes in Ukraine. The purpose of creating innovations in tax system is the efficiency ...
 • Reform der Wärmeversorgung und finanzielle Dezentralisierung in der Ukraine als zwei Seiten derselben Medaille 

  Sushchenko, Oleksandr; Сущенко, Олександр Миколайович; Сущенко, Александр Николаевич; Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Gonta, Andrii (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) gGmbH und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V, 2016-06-15)
  Heute steht die Ukraine vor grundlegenden Veränderungen, die schon seit langem notwendig sind. Es geht um die Dezentralisierung der Wärmeversorgung sowie der grundlegenden Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen und um die ...
 • Die Gasmarktreform vor dem Scheitern: Verwaltungsrisiken von Naftogaz und die verstetigte Monopolisierung 

  Sushchenko, Oleksandr; Сущенко, Олександр Миколайович; Сущенко, Александр Николаевич; Hychka, Oleh; Garlytska, Diana; Гарлицька, Діана (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) gGmbH und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V, 2017-10-25)
 • Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2010)
 • Проблеми подвійного оподаткування в Україні 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Колесніченко, Г. О. (Київський інститут банківської справи, 2013)
 • Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Волочай, А. С. (Київський інститут банківської справи, 2014)
  The article deals with the main problems of application of tax privileges in Ukraine that exists in theoretical and practical aspects. The economic and fiscal effects of the most common sectoral privileges are ...
 • Нова модель податкової системи України: перерозподіл податкового навантаження 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Метою статті є запропонування структури податкової системи України, яка забезпечуватиме перерозподіл податкового навантаження у бік заможних верств населення і дасть змогу через введення податку на процентні доходи та ...
 • Вплив банківського кредитування на економічний розвиток України 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Божко, Євгенія Олександрівна; Bozhko, Evgeniya (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  The article focuses on the role of bank lending on the stimulating the economic development of Ukraine. In the article were analyzed the dynamics of loans granted to domestic enterprises by banks and established, that ...
 • Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Кондратюк, О. Ю. (Київський інститут банківської справи, 2015)
  In the article fiscal effectiveness of Ukrainian property taxation system is estimated. The possibility of shifting tax burden towards fiscally reliable, socially equitable and easy to manage property taxes is augmented. ...
 • Реформа державної фіскальної служби України в контексті модернізації системи державного фінансового менеджменту 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  У статті розглянуто і з критичних позицій проаналізовано положення сучасних концепцій, що стосуються реформування Державної фіскальної служби України. Запропоновано рекомендації щодо зміни статусу ДФС України та розподілу ...
 • Якісні методи дослідження як превентивна міра виникнення ризику суб’єктів економічних відносин в умовах кризи 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2016-11)
 • Особливості територіального та галузевого розподілу великих платників податків в Україні 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Пислиця, Анна Віталіївна; Pyslytsya, Anna; Пислица, Анна Витальевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2016)
  Досліджено проблематику рівномірності територіальної та галузевої локалізації великих платників податків (ВПП) в Україні. Мета статті – виявити стабільних ВПП, оцінити територіальні та галузеві особливості їх розподілу в ...
 • ICT and Personal Income Tax Control in Ukraine 

  Unknown author (CEUR-WS.org, 2017-05)
  The fiscal authorities use ICT for PIT compliance monitoring. But the formed electronic database is not available to detect income that is paid unofficially. In the result, the great part of individuals’ income is not ...
 • Ризики розробки та запровадження уніфікованої звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Свириденко, Олександр Олександрович; Svyrydenko, Oleksandr; Свириденко, Александр Александрович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Розробка єдиної форми звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) є актуальним питанням, зважаючи на поставлене в ході податкової реформи ...

View More