Останні додані

 • Фінанси як вихідна детермінанта процесу реалізації енергоінформаційної сутності вартості 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Це третя, завершальна стаття в циклі статей, присвячених розкриттю процесу реалізації енергоінформаційної сутності вартості, пов’язаних із цією сутністю властивостей і об’єктивних законів вартості, умов її функціонування. ...
 • Властивості та об’єктивні закони вартості у світлі її енергоінформаційної природи 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Ця стаття є другою в циклі статей, присвячених розкриттю енергоінформаційної ґенези, властивостей і законів вартості, а також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета статті – дослідити рух як властивість вартості, його ...
 • Енергоінформаційна природа вартості 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Ця стаття перша з циклу статей, присвячених розкриттю енергоінформаційної природи, властивостей і законів вартості, а також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета цієї засадничої статті – обґрунтувати актуальність ...
 • Environmental risks and sustainable development indicators: determinants of impact 

  Sushchenko, Oleksandr; Сущенко, Олександр Миколайович; Сущенко, Александр Николаевич; Volkovskyi, Ievgen; Волковський, Євген Ігорович; Волковский, Евгений Игоревич; Fedosov, Viktor; Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надія Сергіївна; Рязанова, Надежда Сергеевна (Institute of Society Transformation, 2020)
  The concept of sustainable development brought new constraints for the old-fashioned business models. At the same time, it created new opportunities for those who have a forward-looking strategy and strive to overcome «the ...
 • Цитович Микола Мартиніанович (1861–1919) 

  Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Бойко, С. В. (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
 • Федорович Лев Васильович (1854 — р. с. невідомий) 

  Юхименко, Петро Іванович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
 • Тіктін Георгій Ісаакович (1880–1945) 

  Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
 • Сидоренко Георгій Дмитрович (1832–1899) 

  Юхименко, Петро Іванович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ «Академія фінансового управління», 2013)
 • Цифровзація економік країн-членів ЄС 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Інноваційний потенціал країн ЄС 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України 

  Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhay, Kostyantyn; Захожай, Константин Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У дисертаційній роботі визначено методологічні засади статистичного забезпечення системи місцевого бюджетування. Розроблено концептуальну схему статистичного інформаційно-аналітичного забезпечення управління місцевими ...
 • Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-12)
  Дисертація присвячена аналізу фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. З позиції теорії та методології фінансової науки, розкрито роль і шляхи впливу зовнішньої торгівлі між Україною та ...
 • Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету 

  Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
  У роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «податкові ризики», «ризик-менеджмент» під час формування доходів бюджету, у дисертації сформульовано авторське розуміння категорії «невизначеність» в оподаткуванні. ...
 • Прогнозування податкових надходжень бюджету 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09)
  У роботі запропоновано комплексний підхід до трактування сутності прогнозування податкових надходжень бюджету, а саме тлумачити дане поняття в трьох аспектах: 1) управлінському; 2) процесуальному; 3) правовому. Розроблені ...
 • Система бюджетного регулювання в Україні (на матеріалах Західного регіону) 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-06)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних та практичних засад функціонування бюджетного регулювання в Україні. Розкрито сутність поняття бюджетного регулювання, удосконалено класифікацію форм та інструментів бюджетного ...
 • Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів 

  Парандій, Олег Володимирович; Parandiy, Oleg; Парандий, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-21)
  Дисертація присвячена поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів діяльності біржового ринку похідних фінансових інструментів та управління його ризиками. У роботі показано роль ринку ПФІ у перерозподілі ...
 • Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України 

  Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
  У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять «економічний розвиток», «економічне зростання», сформульовано авторське розуміння дефініцій «видатки бюджету», «макрофінансова стабільність». Розроблені ...
 • Фінансування суспільних потреб: європейський досвід і українські перспективи 

  Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-02-15)
  У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до визначення поняття «потреба» через його тлумачення у вузькому та широкому значенні, сформульовано авторське розуміння понять «суспільна потреба», «суспільний інтерес». ...
 • Урядовий фінансовий контроль в Україні: пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності 

  Завистовська, Ганна Іполитівна; Zavystovska, Ganna; Завистовская, Анна Ипполитовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
  Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо більш ефективного й результативного здійснення урядового фінансового контролю. Обґрунтовано необхідність ...
 • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04-22)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...

Переглянути більше