Show simple item record

dc.contributor.authorСавич, Олександр Петровичuk
dc.contributor.authorSavich, O.
dc.date.accessioned2015-06-12T12:25:01Z
dc.date.available2015-06-12T12:25:01Z
dc.date.issued2013-06-21
dc.identifier.citationСавич О. П. Маркетингові стратегії світових автовиробників та моделі їх діяльності/ О. П. Савич // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 160–169.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/7846
dc.description.abstractАвтомобільний ринок є значною складовою як глобального товарного ринку, так і товарного ринку і економіки України в цілому. Ринок автомобілів є найконкурентнішими ринком, і тому всі новинки та розробки впроваджуються першими саме тут, у тому числі і в маркетингу. У статті розглянуто суть маркетингової стратегії, етапи її розробки та основні маркетингові стратегії автовиробників на глобальному ринку легкових автомобілів та їх трансформації залежно від зміни ринкових умов: впливу держави, намірів споживачів, зміни кон’юнктури ринків та їх розмірів. Відображено загальну суть стратегії компанії та необхідність її розробки. Розраховано ефективність маркетингових стратегій автовиробників за результатом їх ринкових часток. Згруповано маркетингові стратегії за загальною ознакою походження компаній і загальними рисами поведінки.uk
dc.description.abstractAutomotive market is a significant part as global commodity market as Ukrainian commodity market and economy in the whole. Automotive market is the most competitive market among others, and therefore all novelties and new approaches are developing just here including new marketing measures. The essence of marketing strategy, its developing stages and all basic strategies of automotive manufactures on the global car market and its transformations depending on market conditions changes: state influence, clients’ preferences, changes of markets and its sizes are considered in the article. The general essence of the strategy and necessarily of developing are presented in the work. The effectiveness of automotive manufactures strategies depending on their market shares are calculated and researched. All car producers’ strategies are grouped by general criteria of initial origin of companies and mutual general signs of behavior.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectавтомобільний ринокuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectринкова доляuk
dc.subjectautomotive marketen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectmarket shareen
dc.titleМаркетингові стратегії світових автовиробників та моделі їх діяльностіuk
dc.title.alternativeMarketing strategies of global automakers and their business modelen
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc[339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record