Show simple item record

dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.date.accessioned2011-11-21T12:02:20Z
dc.date.available2011-11-21T12:02:20Z
dc.date.issued2011-02-09
dc.identifier.citationДанніков О. В. Стратегічні альтернативи в діяльності торговельно-посередницьких підприємств / О. В. Данніков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 180–193.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/792
dc.description.abstractОбгрунтовані в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підгрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної діяльності та оптимального розміщення ресурсів на вітчизняному ринку товарів та послуг з огляду на складні умови ведення стратегічних маркетингових дій в умовах кризово-рецесійних явищ в економіці країни, які поглиблюються на фоні ефекту інформаційної асиметрії разом з трансакційними витратами, що є «дефектами мікроструктури» ринкових взаємодій.uk
dc.description.abstractAn author develops the row of practical recommendations in relation to the use of marketing instruments in activity of domestic enterprises. Offered approach to the management by marketing and sale activity of enterprise has becoming of its auction activity for an object, as process within the framework of single marketing, commercial, market and corporate aims and strategies.uk
dc.description.abstractОбоснованные в статье научные положения, выводы и методические рекомендации являются базисом для решения проблемных прикладных вопросов относительно маркетингового обеспечения, поиска компромисса во взаимодействии субъектов экономической деятельности и оптимального размещения ресурсов на отечественном рынке товаров и услуг учитывая сложные условия ведения стратегических маркетинговых действий в условиях кризисных явлений в экономике страны, которые углубляются на фоне эффекта информационной асимметрии вместе с трансакциоными затратами, которые являются «дефектами микроструктуры» рыночных взаимодействий.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсистема продажуuk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectстратегія посередницького підприємстваuk
dc.subjectмаркетингова стратегія інтеграції торговельно-посередницьких підприємствuk
dc.subjectsystem of saleuk
dc.subjectparticipants of marketing channeluk
dc.subjectstrategy of intermediary enterpriseuk
dc.subjectmarketing strategy of integration of auction-intermediary enterprisesuk
dc.subjectсистема продажи
dc.subjectучастники маркетингового канала
dc.subjectстратегия посреднического предприятия
dc.subjectмаркетинговая стратегия интеграции торгово-посреднических предприятий
dc.titleСтратегічні альтернативи в діяльності торговельно-посередницьких підприємствuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.8:339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record