Show simple item record

dc.contributor.authorКруківський, Василь Іванович
dc.contributor.authorКруківська, О. В.
dc.date.accessioned2015-07-06T08:23:45Z
dc.date.available2015-07-06T08:23:45Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationКруківський В. І. Навчальний переклад як засіб розвитку міжкультурної компетенції / В. І. Круківський, О. В. Круківська // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 134–142.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8364
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблематику еволюції педагогічних підходів до розвитку міжкультурної комунікації під час вивчення іноземної мови, схарактеризовано механізм педагогічного розвитку міжкультурної комунікації в навчанні перекладу в контексті комунікативного методу та запропоновано аналіз складників міжкультурної компетенції.uk
dc.description.abstractThe article deals with the problems of evolution of the pedagogical approaches to the development of intercultural communication while learning a foreign language, mechanism of pedagogical development of intercultural communication in the process of learning the translation within the communicative method and analysis of the elements of intercultural competence.uk
dc.description.abstractВ статье рассматривается проблематика эволюции педагогических подходов к развитию межкультурной коммуникации в процессе обу- чения переводу в рамках коммуникативного метода и анализ составляющих межкультурной компетенции.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectміжкультурна комунікаціяuk
dc.subjectметодuk
dc.subjectнавчанняuk
dc.subjectперекладuk
dc.subjectкомунікативний підхідuk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectintercultural communicationuk
dc.subjecttranslationuk
dc.subjectcommunicative approachuk
dc.subjectcompetenceuk
dc.subjectмежкультурная коммуникацияuk
dc.subjectметодuk
dc.subjectобучениеuk
dc.subjectпереводuk
dc.subjectкоммуникативный подходuk
dc.subjectкомпетенцияuk
dc.titleНавчальний переклад як засіб розвитку міжкультурної компетенціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc37.13:373.3(091) [(410)+(430)]uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record