Show simple item record

dc.contributor.authorСоловйова, Людмила Інокентіївнаuk
dc.date.accessioned2015-07-07T06:13:54Z
dc.date.available2015-07-07T06:13:54Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationСоловйова Л. І. Project work in English language teaching / Л. І. Соловйова // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 367–374.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8394
dc.description.abstractThe aim of the paper is to discuss the importance of project work embracing a learner-centred (not language-centred) approach in teaching English for specific purposes. Characteristics, types and stages of project work are presented. The paper examines some of the practical issues, emphasizing the importance of creating, adapting and tailoring teaching techniques and materials to help students develop language skills needed in a business environment.en
dc.description.abstractМета роботи – зосередитись на важливості проектної роботи, використовуючи метод, який концентрується на тому, хто вивчає мову (а не на мові) під час навчання англійської мови за фахом. Представлені характеристика, класифікація та етапи роботи над проектом. У статті розглянуто деякі практичні питання, які підкреслюють значення створення, адаптації та скорочення способів навчання та матеріалу для того, щоб допомогти студентам розвинути свої мовленнєві навички, необхідні у ділових ситуаціях, тобто у їх майбутній професійній діяльності.uk
dc.description.abstractЦель работы – обсудить важность осуществления проектной работы,используя метод, который сконцентрирован на обучающемся (а не на языке) при обучении английскому языку по специальности. Представлены характеристика, классификация и этапы работы над проектом. В данной работе рассматриваются некоторые практические вопросы, подчёркивающие значение создания, адаптации и разумного сокращения способов обучения и материала с тем, чтобы помочь студентам развивать свои языковые навыки, необходимые в деловой обстановке, т.е. в их будущей профессиональной деятельности.ru
dc.language.isoанглійськаuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectproject worken
dc.subjectlearner-centred projecten
dc.subjectcontenten
dc.subjectevaluationen
dc.subjectlearner’s autonomyen
dc.subjectпроект, сконцентрований на тому, хто вивчає мовуuk
dc.subjectзмістuk
dc.subjectоцінюванняuk
dc.subjectрольuk
dc.subjectавтономіяuk
dc.subjectпроект, сконцентрированный на обучающемсяru
dc.subjectсодержаниеru
dc.subjectоцениваниеru
dc.subjectрольru
dc.subjectавтономияru
dc.titleProject work in English language teachingen
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc372.881.111.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record