Show simple item record

dc.contributor.authorАфанасьєв, І. Є.
dc.date.accessioned2011-11-28T12:23:18Z
dc.date.available2011-11-28T12:23:18Z
dc.date.issued2010-11-29
dc.identifier.citationАфанасьєв І. Є. Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції / І. Є. Афанасьєв // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 106–119.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/839
dc.description.abstractУ роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.uk
dc.description.abstractThe creation possibilities of the fuller and more adequate management effectiveness rise model of the mining enterprise’s iron ore production’s cost are grounded in the article. The approach, dealing with the influence of the stochastic character of these processes, and the model of the economic effect from the imitation modeling introduction at the estimation of the iron contents pointer meanings’ dispersion in the mining mass disintegration after the explosion, are created.uk
dc.description.abstractВ работе обосновано возможность построения более полной и адекватной модели повышения эффективности управления себестоимостью железорудной продукции горнорудного предприятия. Разработано подход, который учитывает влияние стохастического характера данных процессов и модель экономического эффекта от внедрения имитационного моделирования в оценивании дисперсии точечных значений содержания железа в горнорудной массе.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectневизначеністьuk
dc.subjectстохастичністьuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectімітаційне моделюванняuk
dc.subjectдисперсіяuk
dc.subjectindeterminationuk
dc.subjectstochasticuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectimitation modelinguk
dc.subjectdispersionuk
dc.titleКонцептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.131.7uk
dc.subject.udc004.942
dc.subject.udc622


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record