Show simple item record

dc.contributor.authorЛюлька, Людмила Анатоліївна
dc.contributor.authorРедзюк, Ірина Вячеславівна
dc.date.accessioned2015-07-07T11:48:46Z
dc.date.available2015-07-07T11:48:46Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationЛюлька Л. А. Індивідуалізація та диференціація навчання за допомогою комп’ютерних навчальних систем / Л. А. Люлька, І. В. Редзюк // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 570–578.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8422
dc.description.abstractУ статті розглянуто застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів у навчанні, які сприяють формуванню мовної компетенції. Проаналізовано педагогічні цілі та переваги застосування, а також різновиди інформаційно-комунікаційних технологій, що можуть бути використані в науково-пізнавальній діяльності. Доведено доцільність інкорпорації в навчальний процес матеріалів спеціальних сайтів, які містять аудіо-, відео-, текстовий контент різних жанрів, серії різноманітних вправ на засвоєння лексики, який постійно оновлюється та доповнюється.uk
dc.description.abstractThe article studies the application of modern information and communication technologies and resources in learning, contributing to the formation of linguistic competence, the educational objectives, benefits, and types of information and communication technologies that can be used in scientific and educational activities. The authors recommend materials of specific sites that contain audio, video, text content of various genres, a series of different exercises for mastering vocabulary.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрено применение современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов в процессе обучения, способствующих формированию языковой компетенции. Проанализированы педагогические цели и преимущества применения, а также разновидности информационно-коммуникационных технологий, которые могут быть использованы в научно-познавательной деятельности. Доказана целесообразность инкорпорации в учебный процесс материалов специальных сайтов, которые содержат аудио-, видео-, текстовый контент различных жанров, серии различных упражнений на усвоение лексики, который постоянно обновляется и дополняется.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk
dc.subjectінформатизація системи освітиuk
dc.subjectІнтернетuk
dc.subjectтелекомунікаціяuk
dc.subjectінтернет-ресурсиuk
dc.subjectінтернет-проектиuk
dc.subjectчатuk
dc.subjectвеб-квестuk
dc.subjectкомп’ютерні програмиuk
dc.subjectinformation and communication technologiesuk
dc.subjectlanguage competenceuk
dc.subjectinformatization of educationuk
dc.subjectInternetuk
dc.subjecttelecommunicationsuk
dc.subjectInternet resourcesuk
dc.subjectonline projectsuk
dc.subjectchatuk
dc.subjectwebquestuk
dc.subjectcomputer programsuk
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk
dc.subjectязыковая компетенцияuk
dc.subjectинформатизация системы образованияuk
dc.subjectИнтернетuk
dc.subjectтелекоммуникацииuk
dc.subjectинтернет-ресурсыuk
dc.subjectинтернет-проектыuk
dc.subjectчатuk
dc.subjectвеб-квестuk
dc.subjectкомпьютерные программыuk
dc.titleІндивідуалізація та диференціація навчання за допомогою комп’ютерних навчальних системuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc378.096uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record