Recent Submissions

 • Життя і праця незрячих людей у стародавні часи 

  Пашкович, М. А.; Paszkowicz, M.; Пашкович, М. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-27)
  У статті представлений огляд питань життя і можливостей працевлаштування людей з дисфункцією зору на підставі обраної літератури. Період дослідження охоплює епохи починаючи з доісторичної до пізнього Середньовіччя.
 • Статистичне забезпечення аналізу фондів соціального страхування України 

  Горна, Марина Олексіївна; Horna, Maryna Oleksiyivna; Горная, Марина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-06)
  Розкрито суть та особливості вітчизняної системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, розглянуто методи організації і планування статистичного спостереження соціальної сфери. Проаналізовано останні ...
 • Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, K.; Столярук, Кристина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21)
  Статтю присвячено оцінюванню стану та тенденцій корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу. На основі розробленої анкети для експертного опитування здійснено оцінку одиничних, комплексних та ...
 • Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи 

  Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-13)
  У статті розроблений теоретико-методичний підхід до оцінки можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи на регіональному рівні, розроблено Інтегральний індекс оцінки глибини кризових явищ.
 • Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Anna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-15)
  У статті розглядається проблема інтелектуальної міграції та визначається значення даного процесу в умовах трансформації ринку праці. У статті розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем ...
 • Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств 

  Бондарчук, К. П.; Bondarchuk, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-29)
  В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо механізмів соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств. Встановлено, що у більшості країн Євросоюзу пенсійна система ...
 • Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве 

  Мала, С. И.; Mala, S.; Мала, С. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
  Анализ размеров оплаты и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве Украины, где самый низкий уровень стоимости рабочей силы, актуальная проблема. Для определения взаимозависимости данных факторов был использован ...
 • Сучасні світові тенденції розвитку теоретико-методичних аспектів професійної підготовки 

  Фіненко, Олександр Юрійович; Finenko, A.; Финенко, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-21)
  Розглянуто сучасні визначення поняття професійна підготовка, як основа розвитку людини, здійснено теоретико методичний аналіз системи професійної підготовки кадрів з точки зору міждисциплінарного підходу. Проведене дослідження ...
 • Методологические основы исследования нестандартных форм занятости 

  Котляров, И. Д.; Kotliarov, І.; Котляров, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-29)
  В статье дан анализ методологических проблем исследования нетрадиционных форм занятости. Показано, что формы занятости формируют континуум, в состав которого входят как нестандартные формы занятости, так и различные ...
 • Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці 

  Крапівіна, Г. О.; Krapivina, G.; Крапивина, Г. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11)
  Дістали подальшого дослідження дефініції основних інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості «волонтерство», «волонтуризм», «волонтер», «волонтурист» та їхні специфічні риси на сучасному ринку праці. Також ...
 • Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні 

  Міщук, Г. Ю.; Mishchuk, H.; Мищук, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-11)
  Надано оцінку сучасних тенденцій зайнятості та оплати праці в Україні. Виявлено низький рівень розвитку партнерських стосунків у цій сфері. Доведено необхідність поширення інноваційних форм зайнятості та кращих практик ...
 • Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства 

  Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11)
  Автором розглядаються питання маркетингового управління продажем у діяльності сучасних торговельно-посередницьких (оптово-роздрібних) підприємств України. Ґрунтуючись на сучасних теоретичних засадах стратегічного маркетингу, ...
 • Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні 

  Качан, Г. М.; Kachan, G.; Качан, А. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-22)
  Стаття спрямована на визначення ролі вторинної зайнятості для населення. Представлена модель управлінського впливу на розвиток вторинної зайнятості в регіоні, запропоновані варіанти концепцій регулювання вторинної зайнятості.
 • Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Natalya; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03)
  Досліджується правове становище трудящих-мігрантів в Україні, здійснюється компаративний аналіз вітчизняної та європейської практики захисту прав трудящих-мігрантів, обґрунтовуються необхідні управлінські заходи для виконання ...
 • Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23)
  В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку ...
 • Портфельний аналіз використання різноманітних форм трудових відносин в умовах інноваційної економіки 

  Долженко, Р. О.; Dolzhenko, R. A.; Долженко, Р. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-16)
  У статті розглядаються можливості формування і використання портфеля різних форм трудових відносин, що складаються в результаті трансформації змісту і характеру праці в сучасних умовах. Автор аналізує переваги та недоліки ...
 • Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону 

  Ковальчук, Г. К.; Kovalchuk, A.; Ковальчук, А. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11)
  У статті розглядається рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону. Надано аналіз її застосування щодо міст та адміністративних районів Дніпропетровської області. За результатами ...
 • Організаційний режим праці як продукт соціального управління 

  Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-19)
  У статті пропонується авторський погляд на продукт управлінської діяльності, який має нести у собі організаційну доцільність, вищою якістю якої є організаційний режим життєдіяльності об’єкта. Управлінське рішення в цьому ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O.; Олейник, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-12)
  В статті проаналізовано складові корпоративної соціальної відповідальності в системі управління персоналом підприємств України. Визначено сутність соціальної відповідальності підприємства в системі управління персоналом. ...
 • Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін 

  Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21)
  Проаналізовано особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін. Виявлено недоліки професійної підготовки та розвитку персоналу. Запропоновано підходи щодо поліпшення використання персоналу при реалізації інновацій.

View More