Show simple item record

dc.contributor.authorBiałas, Sylwia
dc.contributor.authorLitwin, Joanna
dc.contributor.authorWaśniewski, Jarosław
dc.contributor.authorБялас, Сильвія
dc.contributor.authorЛітвін, Йоанна
dc.contributor.authorВасьнєвскі, Ярослав
dc.contributor.authorБялас, Сильвия
dc.contributor.authorЛитвин, Йоанна
dc.contributor.authorВасьневски, Ярослав
dc.date.accessioned2015-09-07T11:36:03Z
dc.date.available2015-09-07T11:36:03Z
dc.date.issued2015-04-03
dc.identifier.citationBiałas S. The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in Pomerania region in Poland / Sylwia Białas, Joanna Litwin, Jarosław Waśniewski // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соц.-труд. відносин ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. - С. 125-135.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/9322
dc.description.abstractRemuneration is considered as one of the key factors encouraging people to work. However, its significance for the employee and its effect on job satisfaction remains unclear. The aim of this paper was to determine how remuneration affects job satisfaction among public administration employees from one of the East European countries. The study was conducted by carrying out a survey among employees of 10 public administration offices of the Pomerania Region in Poland. The analysis of the results allowed to draw conclusions on the significance of remuneration in the context of other satisfaction factors, and to assess how relative assessment of the amount of remuneration can affect the relation between remuneration and overall job satisfaction.uk
dc.description.abstractВинагорода вважається одним з ключових факторів, що заохочують людей до праці. Тим не менш, її значення для працівника і вплив на задоволеність роботою, залишається неясним. Метою даної роботи було визначення того, як винагорода впливає на задоволеність роботою серед співробітників державного управління в одній з країн Східної Європи. Дослідження було здійснено шляхом проведення опитування серед співробітників 10 відділень державного управління регіону Померанія в Польщі. Аналіз результатів дозволив зробити висновки про значення винагороди в контексті інших факторів задоволеності, а також оцінити, як порівняльна оцінка суми винагороди може вплинути на взаємозв’язок між винагородою і загальною задоволеністю роботою.uk
dc.description.abstractВознаграждение считается одним из ключевых факторов, поощряющих людей работать. Тем не менее, его значение для работника и его влияние на удовлетворенность работой, остается неясным. Целью данной работы было определение того, как вознаграждение влияет на удовлетворенность работой среди сотрудников государственного управления в одной из стран Восточной Европы. Исследование было осуществлено путем проведения опроса среди сотрудников 10 отделений государственного управления региона Померания в Польше. Анализ результатов позволил сделать выводы о значении вознаграждения в контексте других факторов удовлетворенности, а также оценить, как сравнительная оценка суммы вознаграждения может повлиять на взаимосвязь между вознаграждением и общей удовлетворенности работой.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectjob satisfactionuk
dc.subjectfacets of job satisfactionuk
dc.subjectpublic sectoruk
dc.subjectpublic administrationuk
dc.subjectremunerationuk
dc.subjectcompensationuk
dc.subjectзадоволення від роботиuk
dc.subjectаспекти задоволеності роботоюuk
dc.subjectдержавний секторuk
dc.subjectдержавне управлінняuk
dc.subjectвинагородаuk
dc.subjectкомпенсаціїuk
dc.subjectудовлетворение от работыuk
dc.subjectаспекты удовлетворенности работойuk
dc.subjectгосударственный секторuk
dc.subjectгосударственное управлениеuk
dc.subjectвознаграждениеuk
dc.subjectкомпенсацииuk
dc.titleThe relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in Pomerania region in Polanduk
dc.title.alternativeЗв'язок між винагородою і задоволенням від роботи: дослідження на прикладі співробітників державного управління в Померанії в Польщіuk
dc.title.alternativeСвязь между вознаграждением и удовлетворением от работы: исследование на примере сотрудников государственного управления в Померании в Польшеuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.10uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record