Show simple item record

dc.contributor.authorДиба, В’ячеслав Михайловичuk
dc.contributor.authorDyba, Vjacheslaven
dc.date.accessioned2011-12-20T12:08:54Zen
dc.date.available2011-12-20T12:08:54Zen
dc.date.issued2011-01-17
dc.identifier.citationДиба В. М. Нематеріальні активи в інноваційному розвитку економіки та їх облік / В. М. Диба // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 287–296.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/941en
dc.description.abstractСтаттю присвячено визначенню нематеріальних активів за певними ознаками і використанню таких активів як провідного фактору розвитку сучасної економіки. Розглянуто суперечності бухгалтерського обліку створених інтелектуальною діяльністю нематеріальних активів за аспектами доцільності відпрацювання нових підходів до визначення структури вартості продукції (послуг) на основі застосування інтелектуального капіталу.uk
dc.description.abstractThis article is devoted to the definition of intangible assets according to certain features and the use of such assets as a leading factor of current economy development. The contradictions of accounting, created by intellectual activity of intangible assets are considered and the necessity of creation of new approaches to the definition of production cost structure (or the cost of services) on the basis of using intellectual capital is examined.en
dc.description.abstractСтатья посвящена вопросам определения нематериальных активов в соответствии с определенными признаками и использования таких активов как основного фактора развития современной экономики. Рассматриваются противоречия бухгалтерского учета созданных интеллектуальной деятельностью нематериальных активов и необходимости создания новых подходов к определению структуры стоимости продукции (услуг) на основе использования интеллектуального капитала.ru
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectнематеріальні активиuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectінтелектуальна діяльністьuk
dc.subjectінтелектуальна власністьuk
dc.subjectзнанняuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectакціонерний капіталuk
dc.subjectтехнологічний прогресuk
dc.subjectінноваційний розвитокuk
dc.subjectintangible assetsen
dc.subjectintellectual capitalen
dc.subjectintellectual activityen
dc.subjectintellectual propertyen
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectjoint-stock capitalen
dc.subjecttechnological progressen
dc.subjectinnovation developmenten
dc.subjectнематериальные активыru
dc.subjectинтеллектуальный капиталru
dc.subjectинтеллектуальная деятельностьru
dc.subjectинтеллектуальная собственностьru
dc.subjectзнанияru
dc.subjectинновацияru
dc.subjectакционерный капиталru
dc.subjectтехнологический прогрессru
dc.subjectинновационное развитиеru
dc.titleНематеріальні активи в інноваційному розвитку економіки та їх облікuk
dc.title.alternativeIntangible assets in innovative development of economy and their accountingen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc657.421.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record