Show simple item record

dc.contributor.authorІващенко, Віктор Івановичuk
dc.contributor.authorIvaschenko, Viktoren
dc.date.accessioned2011-12-29T12:32:11Zen
dc.date.available2011-12-29T12:32:11Zen
dc.date.issued2011-06-03
dc.identifier.citationІващенко В. І. Результати відтворення як об’єкт виробництва інноваційної економіки / В. І. Іващенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 86–94.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/987en
dc.description.abstractВизначено сутність інноваційної економіки та її об’єктно-суб’єктних відмінностей від інших типових видів економіки. Ілюструється матриця просторово-часового формування уявлюваних, інформаційних та матеріальних результатів відтворення. Інтерпретуються типові види результатів відтворення. Характеризуються стандартно-знакові вимірники матеріальної субстанції результатів відтворення та схеми їх практичного застосування. Приводиться алгоритм формування потенціалу дій майбутніх результатів відтворення.uk
dc.description.abstractОпределена сущность инновационной экономики и ее объектно-субъектных отличий от других типовых видов экономики. Иллюстрируется матрица пространственно-временного формирования воображаемых, информационных и материальных результатов воспроизводства. Интерпретируются типовые виды результатов воспроизводства. Характеризуются стандартно-знаковые измерители материальной субстанции результатов воспроизводства и схемы их практического применения. Приводится алгоритм формирования потенциала действий будущих результатов воспроизводства.ru
dc.description.abstractThe article defines the essence of the innovation economy and its object-subjective distinction between other types of economies. It illustrates the matrix of space-time formation of imaginary, information and material results of reproduction. It interprets typical kinds of reproduction results. The paper characterizes standard sign meters of the material substance of the reproduction results and patterns of their practical application. The article presents an algorithm of forming potential activities of future reproduction results.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectіндустріальна економікаuk
dc.subjectорганізаційна економікаuk
dc.subjectнова економікаuk
dc.subjectпродуктивні силиuk
dc.subjectвиробничі відносиниuk
dc.subjectпроцес виробництваuk
dc.subjectпотенціал дійuk
dc.subjectрезультати відтворенняuk
dc.subjectindustrial economyen
dc.subjectorganizational economyen
dc.subjectnew economyen
dc.subjectproductive forces and relations of productionen
dc.subjectmanufacturing processen
dc.subjectpotential actionsen
dc.subjectresults of reproductionen
dc.subjectиндустриальная экономикаru
dc.subjectорганизационная экономикаru
dc.subjectновая экономикаru
dc.subjectпроизводительные силыru
dc.subjectпроизводственные отношенияru
dc.subjectпроцесс производстваru
dc.subjectпотенциал действийru
dc.subjectрезультаты воспроизводстваru
dc.titleРезультати відтворення як об’єкт виробництва інноваційної економікиuk
dc.title.alternativeResults of reproduction as an object of innovation economyen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330.341.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record