Show simple item record

dc.contributor.authorКурченко, Ліна Миколаївна
dc.contributor.authorKurchenko, Lina
dc.contributor.authorКурченко, Лина Николаевна
dc.date.accessioned2019-08-23T10:40:35Z
dc.date.available2019-08-23T10:40:35Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.citationКурченко Л. М. Сучасні дефініції терміну «гендер» у текстах міжнародних інституцій [Електронний ресурс] / Курченко Л. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Міжнар. наук. конгресу SMART SOCIETY 2019, м. Київ (11–12 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Polonia university in Czestochowa ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 172–177. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.isbn978-966-956-090-1
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/2018/30688
dc.description.abstractУ статті розглядається історія виникнення терміну «гендер», аналізується його багатозначність і на матеріалі українських законодавчих актів та офіційних документів міжнародних інституцій визначається його сучасне семантичне наповнення у міжнародному суспільно-науковому дискурсі. The article deals with the history of the term «gender», analyzes its polysemy and, based on the text material of Ukrainian legislation and official documents of international institutions, determines its contemporary semantic content in the international social sciences discourse.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectгендерuk
dc.subjectгендерна рівністьuk
dc.subjectтермінuk
dc.subjectконцептuk
dc.subjectдискурсuk
dc.subjectgenderuk
dc.subjectgender equalityuk
dc.subjecttermuk
dc.subjectconceptuk
dc.subjectdiscourseuk
dc.titleСучасні дефініції терміну «гендер» у текстах міжнародних інституційuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record