Роль маркетингу у розширенні клієнтської бази страхових компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Козьменко О. В. Роль маркетингу у розширенні клієнтської бази страхових компаній / О. В. Козьменко, В. С. Лисенко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 жовт. 2012 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Гаманкова (голова ) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 95–97. – (До 10 річниці створення кафедри).
Collections