Управління стратегічним портфелем проектів холдингової компанії: комплексний підхід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract
В статті досліджено проблеми формування стратегії холдингової компанії та моніторингу реалізації його стратегічних рішень на проектно-орієнтованих засадах. Запропоновано комплексний підхід до формування та оцінки ефективності стратегічного портфелю проектів холдингу на основі багатокритеріального оцінювання проектних пропозицій з точки зору їх взаємоузгодженості та відповідності стратегічним цілям компанії в умовах обмеженого пулу організаційних, фінансових, часових, техніко-технологічних та інших ресурсів холдингу. Апробацію розробленого підходу проведено в холдингових компаніях галузі інформаційно-комунікаційних технологій України.
The article is devoted to issues of the holding company`s strategy developing and monitoring of its strategic decisions` implementation on the project-oriented basis. It was proposed the integrated approach to the forming and evaluating efficiency of the holding company`s strategic project portfolio using the multicriteria evaluation aimed at increasing the value of the holding company. According to this approach project proposals of the holding`s strategic project portfolio were specified in terms of availability of organizational resources, time, financial constraints and level of synergy. The proposed approach has been implementing in holding companies of the information and communications technology sector.
Description
Keywords
холдингова компанія, стратегічний портфель проектів, проектний підхід, holding company, strategic project portfolio, project approach
Citation
Скитьова Г. С. Управління стратегічним портфелем проектів холдингової компанії: комплексний підхід / Г. С. Скитьова // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1758. – Назва з титул. екрану.