Проблеми економічних реформ в аграрному секторі економіки і завдання обліку в їх вирішенні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Саблук П. Проблеми економічних реформ в аграрному секторі економіки і завдання обліку в їх вирішенні / П. Саблук // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. Ф. Покропивний (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2001. – Спец. вип.: Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – C. 26-29.