Біржовий ринок криптоактивів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-02-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі надано визначення термінів «криптоактиви» та «біржовий ринок криптоактивів» з подальшою характеристикою ключових ознак зазначених понять. Досліджено особливості біржової торгівлі криптовалютними активами, аналізу регуляторної складової, факторів впливу на їх ціноутворення та методи протидії шахрайству на криптовалютному ринку. На основі отриманих даних надано рекомендації щодо законодавчого регулювання операцій з криптовалютними активами та безпеки криптовалютних транзакцій.
The work defines such terms as "cryptocurrency" and "exchange market of cryptocurrency assets" with further characterization of the key features of these concepts. The peculiarities of cryptocurrency exchange trading, analysis of the regulation component, factors of influence on their pricing and methods of counteracting fraud in the cryptocurrency market are investigated. Based on the received data, recommendations on legislative regulation of operations with cryptocurrency assets and security of cryptocurrency transactions were given.
Description
Keywords
Біржова діяльність, фінансові ринки, криптовалюта, криптовалютний трейдинг, криптовалютні угоди, маніпулювання на біржовому ринку криптоактивів, правова регламентація, економічна безпека криптовалютного ринку, фактори безпеки криптовалютного ринку, механізми захисту криптовалютних транзакцій, Exchange business, financial markets, cryptocurrency, crypto-trading, trading of crypto-currencies, exchange-market manipulations of cryptocurrency, legal regulation, economic security of the crypto-market, security factors of the cryptocurrency market, security mechanisms of cryptocurrency transactions
Citation
Гуппал М. О. Біржовий ринок криптоактивів : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Гуппал Микита Олексійович ; наук. керівник Парандій О. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 99 с.