Зміни в законодавстві України щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

No Thumbnail Available
Date
2022-12-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім «Гельветика»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Токарева Т. О. Зміни в законодавстві України щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки [Електронний ресурс] / Токарева Тетяна Олександрівна // Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. 8 груд. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ф-т обліку та податк. менеджменту [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 253–255. – Назва з титул. екрану.