Видатки державного бюджету на економічну діяльність держави та шляхи їх оптимізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-02-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У магістерській роботі поглиблено теоретичні засади та визначено напрями вдосконалення та оптимізації структури видаткової частини на економічну діяльність з державного бюджету України на основі аналізу та оцінки їх ефективності, враховуючи світовий досвід формування і використання видатків центрального бюджету.
In the master's degree work the theoretical principles are deepened, directions of perfection and optimization of the structure of the expenditure part for economic activity from the state budget of Ukraine on the basis of analysis and evaluation of their efficiency, taking into account the world experience of the formation and use of central budget expenditures, are determined.
Description
Keywords
Видатки бюджету, видатки на економічну діяльність, фінансове забезпечення, Budget expenditures, expenditures on economic activity, financial support
Citation
Майловська Б. Б Видатки державного бюджету на економічну діяльність держави та шляхи їх оптимізації : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Майловська Богдана Богданівна ; наук. керівник Федосов В. М. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 137 с.