Податок на додану вартість як фікальний інструмент держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Предмет дослідження є фінансові відносини, які виникають між платниками податків, a також державою відносно нарахування та сплати податку на додану вартість і формування доходів бюджету. Об’єктом дослідження є податок на додану вартість. Мета дослідження – на основі аналізу механізму адміністрування податку на додану вартість в Україні, запропонувати напрямки підвищення його потенціалу.
The subject of research is the financial relations that arise between taxpayers, as well as the state regarding the calculation and payment of value added tax and the formation of budget revenues. The object of the study is the value added tax. The purpose of the study – based on the analysis of the mechanism of administration of value added tax in Ukraine, to suggest ways to increase its potential.
Description
Keywords
Податок на додану вартість, адміністрування, ефективність, Податковий кодекс, податкові надходження, Value added tax, administration, efficiency, Tax code, tax reveues
Citation
Пелеш О. В. Податок на додану вартість як фіскальний інструмент держави : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Пелеш Олександр Вадимович ; наук. керівник Сибірянська Ю. В. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 112 с.