Now showing items 1-20 of 32447

  • Проблеми вертикальної гендерної сегрегації у науковій сфері 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (European Scientific Platform, 2020-12-11)
  • Women's Empowerment as a Tool for Sustainable Development of Higher Education and Research in the Digital Age 

   Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна; Kolomiyets-Ludwig, Evhenia; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович (IGI Global, 2021)
   The chapter deals with the global issue of advancing women’s role in higher education and research (HE&R) as a mechanism for reaching the Sustainable Development Goal 5 – gender equality. Gender analysis method is employed ...
  • Формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови 

   Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна; Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   статті досліджуються основні етапи та найбільш ефективні прийоми формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови. Головна ...
  • Використання IT-технологій на заняттях з іноземних мов як засіб формування інтелектуального капіталу 

   Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, L.; Червинская, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   Перелічено освітні проблеми сучасності, пов’язані з формуванням людського капіталу. Виділено основні принципи та складові навчального процесу. Висвітлено переваги викладaння іноземних мов із використанням інформаційно-ко ...
  • To the problem of assessing competencies in the process of teaching foreign languages online 

   Chebotaryava, Lyudmila; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   The author has studied the problem of assessment of some competencies in the process of teaching foreign languages online. A lion’s share of assistance under such force majeure circumstances came from Pearson Education ...
  • Використання IT-технологій у контексті розвитку міжкультурного діалогу іноземною мовою засобами віртуального середовища 

   Тинний, Вадим Іванович; Tynnyi, Vadym; Тынный, Вадим Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті досліджені особливості розвитку міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземної мови з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, ресурсів середовища Інтернет в умовах глобалізації. The ...
  • Інноваційне навчальне середовище як умова формування мовної компетенції 

   Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті представлено аналіз можливостей функціонування інноваційного навчального середовища іншомовної професійної підготовки. Визначено основні педагогічні умови для створення інноваційного освітнього середовища. Детально ...
  • Das online-studium als alternative zum präsenzstudium in der corona-zeit 

   Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  • Викладання фахової іноземної мови. Міждисциплінарні зв’язки 

   Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна; Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна; Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  • Писемне спілкування у викладанні англійської мови фахового спрямування 

   Овчіннікова, Олена Іванівна; Ovchinnikova, Olena; Овчинникова, Елена Ивановна; Бергер, Лариса Станіславівна; Berger, Larysa; Бергер, Лариса Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   Стаття присвячена значенню навчання писемного спілкування в процесі викладання англійської мови за фаховим спрямуванням. Автори концентрують увагу на інноваційних методах викладання ділової комунікації як складову міжкультурної ...
  • Вплив культури на особливості навчальної мотивації студентів 

   Мельник, Ганна Миколаївна; Melnyk, Ganna; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Beskorovaina, Nina; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті обґрунтовується необхідність знань культурних особливостей для мотивації студентів. Розкрито зв’язок культури та мотивації до навчання і досягнень. Детально описано культурні фактори, які впливають на мотиваційну ...
  • Актуальність підвищення мотивації для оволодіння іноземною мовою професійного спрямування студентами-економістами в сучасних умовах змішаного навчання 

   Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна; Бєлякова, Ольга Володимирівна; Bieliakova, Olha; Белякова, Ольга Владимировна; Іщенко, Тамара Миколаївна; Ishchenko, Tamara; Ищенко, Тамара Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   статті аналізуються сучасні виклики, що постають перед викладачами, метою яких є підвищення мотивації студентів в процесі навчання іноземної мови в немовних закладах вищої освіти в умовах змішаного навчання. Визначено роль ...
  • Використання «Sandwich Technique» у вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти 

   Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті обґрунтовується доцільність використання білінгвального методу при вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється використанню принципу опори на рідну мову студента. Вказується на ...
  • Концепція комунікації у сфері гендерної рівності: нові завдання української науки та освіти 

   Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті висвітлено ключові фактори, що зумовлюють необхідність гендерної комунікаційної політики у сфері вищої освіти та науки України. Проаналізовано її сучасну нормативну базу та основні напрямки формування. The article ...
  • Формування лінгвориторичних компетентностей студентів-правників 

   Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   Стаття присвячена важливості формування лінгвориторичної компетентності юриста, яка забезпечить правнику ефективне виконання своїх функцій і досягнення поставленої мети. Першим кроком до формування лінгвориторичної ...
  • Online teaching: challenges and solutions 

   Korol, O.; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
   The article considers challenges relating to changes in the educational process: the transition from traditional foreign language teaching in the classroom to learning on the internet as well as reasons for resistance to ...
  • Відео як жанр засобів масової інформації та використання певних типів відео у процесі викладання іноземної мови 

   Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті розглядається важливість використання відео у процесі викладання іноземної мови, надаються деякі ідеї з приводу класифікації відео та думки спеціалістів із викладання іноземної мови стосовно ефективності застосування ...
  • Іноземномовна письмова компетенція як передумова ефективної усної комунікації 

   Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   У статті розглядається необхідність розвитку письмових навичок іноземною мовою в нелінгвістичних вищих навчальних закладах як ефективного засобу фіксації думок та важливої передумови для успішної усної комунікації. Вказується ...
  • Деякі прийоми формування німецькомовної комунікативної компетенції на заняттях з міжкультурної комунікації 

   Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   Стаття розкриває двоєдину мету — формування міжкультурної та німецькомовної комунікативної компетенцій — викладання для студентів магістерського рівня вищої освіти обов’язкової дисципліни «Міжкультурна комунікація» та ...
  • Модернізація технологій позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих закладах освіти США 

   Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
   Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденції розвитку сучасних позааудиторних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі США та в Україні. У статті проаналізовано практичні аспекти ...