Now showing items 1-20 of 29716

  • Логістична діяльність в умовах сучасних викликів 

   Лиса, Світлана; Мухаровська, Діана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   У даній статті розгортається актуальність логістичної діяльності в сучасних умовах, теоретичні значення терміну «логістика». Також проводиться аналіз логістичної інфраструктури та пропонуються необхідні заходи щодо розвитку ...
  • Тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів України 

   Кузнєцова, Катерина; Байло, Олександр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Досліджено тенденції виробництва залізобетонний конструкцій в Україні, проаналізовано та виокремлено сім факторів розвитку вітчизняного ринку будівельних матеріалів, що охоплюють укрупнення бізнесу, локальні особливості ...
  • Сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики: глобальний і національний виміри 

   Васькова, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку комерційної діяльності і логістики в Україні та світі, наведено та охарактеризовано тенденції розвитку логістики в 2020 році, розглянуто проблеми розвитку логістики в ...
  • Шлях інтеграції України в міжнародні логістичні системи 

   Дивинська, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   У статті здійснено критичний аналіз теоретичних підходів до трактування поняття «логістика», розглянуто парадигми логістики та виділені основні неточності в існуючих поняттях. А також досліджено теоретичні питання інтеграції ...
  • Использование мобильных технологий в современной цифровой экономике 

   Горошко, Андрей (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   В современном мире, число пользователей мобильных устройств постоянно и стремительно растет, что влечет за собой бурное развитие рынка мобильных приложений. Ежедневно запускаются сотни приложений, ежемесячно появляются ...
  • Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні 

   Валявська, Наталія; Присяжнюк, О. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Передача функцій логістики на аутсорсинг для українського ринку є маловивченим підходом як в науковому розумінні, так і на практиці. На основі виявлення причин, які зумовлюють сучасні компанії передавати свої бізнес-процеси ...
  • Особливості інвестиційних процесів у сільському господарстві 

   Боровік, Любов (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   У статті викладено сутність та особливості інвестиційних процесів у сільському господарстві, від яких залежить соціально-економічний його розвиток. Впливаючи на інвестиційні процеси, інвестиційна політика повинна більш ...
  • Продовольчі банки як інфраструктурний елемент продовольчої безпеки країни 

   Шелудько, Леся (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   В боротьбі з продовольчою незахищеністю в розвинених країнах зарекомендували себе міжнародні агенції, які накопичили значні наробки та розробили для цього спеціальну інфраструктуру. Прикладом таких організацій є продовольчі ...
  • Стратегія державної політики щодо кадрового забезпечення аграрного сектору економіки 

   Томілін, Олексій; Томіліна, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Розглянуто основні напрями удосконалення системи підготовки кадрів для аграрного сектора економіки, показані сучасні напрями формування персоналу для сільськогосподарських підприємств України. Показана необхідність ...
  • Функціонування регіональних кластерів на національному та глобальному рівні 

   Гурова, Анастасія; Тихоплав, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   У статті розглянуто поняття кластерів. Їх значення для економіки світу. Досліджено сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні, їх кількість та регіони розміщення. З’ясовано, що найчастіше створюються у ...
  • Вектори комунікації керуючої компанії в сфері ЖКГ зі стейкхолдерами 

   Соколенко, Людмила (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Специфічна ознака керуючих компаній в сфері ЖКГ полягає в тому, що ці компанії виступають посередниками між замовниками послуг в сфері ЖКГ та надавачами таких послуг чи виконавцями робіт. З огляду на таку посередницьку ...
  • Care about environment protection in the conditions of effectiveness of sustainable development conception (Example of Georgia) 

   Mghebrishvili, B.; Mghebrishvili, A.; Atoshvili, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
   The authors regard environment protection as the necessary condition for meeting demands of future generations. They believe that without taking care about the natural environment supply of resources to production sector ...
  • Проблеми та можливості розвитку ком’юніті-менеджменту та спільнот споживачів у маркетингу 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович; Шафалюк, Марина; Shafalyuk, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Показано значущість і роль розвитку спільнот споживачів й ком’юніті-менеджменту для сучасного маркетингу. Встановлено необхідність нової систематизації наукових знань і практичного досвіду щодо організації взаємодії учасників ...
  • Роль і місце бенчмаркінгу у забезпеченні результативності маркетингової діяльності підприємства 

   Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Систематизовано розуміння бенчмаркінгу як різновиду постійних маркетингових досліджень і як сучасної управлінської технології. Доведено необхідність застосування бенчмаркінгу для визначення рівня результативності маркетингової ...
  • Концепція «Jobs to be done» як інструмент для ефективного аналізу конкурентної привабливості підприємства 

   Тимошенко, Олександр (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   За використанням нового підходу «Jobs to be done» оцінка маркетингової ситуації стає доступнішою, а сегментування простіше. У класичній теорії маркетингу Філіпа Котлера, існує така технологія, як «дослідження цільових ...
  • Маркетингові комунікації в умовах карантину 

   Сєвонькаєва, Ольга Олексіївна; Sievonkaieva, Olga; Севонькаева, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   В статті розглянуті особливості маркетингових комунікацій в умовах вимушеного крантину. Основний акцент зроблено на те, що необхідно використовувати нові засоби такі як онлайн комунікації в якості основного комунікаційного ...
  • Особливості розробки маркетингових стратегій в конкурентних умовах 

   Пчелянська, Галина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Розглянуто теоретичні підходи до формування стратегічних напрямів маркетингової діяльності. Визначені мета маркетингової стратегії та основні завдання. Theoretical approaches to the formation of strategic directions of ...
  • Розвиток екологічного маркетингу на залізничному транспорті 

   Панченко, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   З метою підвищення ефективності екологічної діяльності на залізничному транспорті запропоновано впровадження екологічного маркетингу. З’ясовано сутнісно-змістовного характеристику екологічного маркетингу на підприємствах ...
  • Реклама нової продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності 

   Онопрієнко, Ірина; Хоптинець, Кристина; Морозов, Олексій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Реклама є найголовнішим видом комунікацій. Якісна реклама є запорукою успіху просування нового товару. Досліджено основні складові реклами нової продукції. Доцільно довести важливість ключові вигоди товару. Визначити ...
  • Планування нової продукції у маркетинговій діяльності підприємства 

   Онопрієнко, Ірина; Морозов, Олексій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
   Планування нової продукції є складовою асортиментної та товарної політики підприємства. Розглянуто поняття нового товару. Визначено цілі та основні етапи планування нового товару у маркетинговій діяльності підприємства. ...