Now showing items 1-20 of 30497

  • Державне регулювання страхового ринку України: проблеми комунікації зі споживачами фінансових послуг 

   Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Статтю присвячено аналізу актуальних проблем, що притаманні сучасному ринку страхових послуг в Україні. Аналізуються окремі питання діяльності державних регуляторів, зокрема в частині захисту прав споживачів фінансових ...
  • Необхідність вдосконалення системи державного регулювання страхування в Україні 

   Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)
  • Інституційні інвестори в інноваційній економіці: координати сучасного етапу 

   Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович; Франчук, Тамара М.; Franchuk, Tamara (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020)
   У статті аналізується проблематика інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Основну увагу приділено питанням фінансового забезпечення національної інноваційної системи України. Зокрема, розглянуто роль інституційних ...
  • Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку 

   Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (Національна академія наук України, 2016-11)
   У статті аналізується сучасний стан державного регулювання страхового ринку України. Проаналізовано вплив окремих інструментів державного регулювання на кількісні показники розвитку вітчизняного страхового ринку. ...
  • Теоретичні підходи до цілей державного регулювання страхового ринку 

   Тищенко, Дмитро Олександрович; Tyshchenko, Dmytro; Тищенко, Дмитрий Александрович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2016)
   У статті аналізуються теоретичні засади визначення цілей державного регулювання страхового ринку. Встановлено особливості страхової послуги, які визначають необхідність використання специфічних підходів до регулювання ...
  • Гайдегер і перемога метафізики 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2017-03)
  • Management of global marketing communications in the context of international business 

   Shevtsov, Yegor; Obolenska, Tetiana; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (Высшая школа менеджмента информационных систем, Рига, 2020-05)
   The spread of global marketing communications in the context of business management is caused by the need of companies to adjust strategies to the technological era of digitalization. As a result, international enterprises ...
  • Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
  • Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій Податкового кодексу 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011)
   Наведено результати оцінки дієвості методів впливу на фіскальну поведінку боржника і примусового стягнення податкового боргу. Надано рекомендації щодо мінімізації невнесеної в установлений термін узгодженої суми податкового ...
  • Методологічні підходи неокласичної школи в дослідженні податкового боргу 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2011)
   На основі методологічних підходів неокласичної школи обґрунтовано вплив податкового боргу на державне регулювання економіки, перерозподіл доходів. Розглянуто принципи взаємовідносин держави й платників у контексті побудови ...
  • Міжнародне інформаційне співробітництво як фактор протидії ухиленню від сплати податків 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011)
   Досліджено засади міжнародного інформаційного співробітництва з питань оподаткування. Встановлено фактори, які гальмують обмін інформацією з метою виявлення прихованих доходів. Наведено дані щодо повернення активів з ...
  • Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Кондратенко, Мирослава Борисівна; Kondratenko, Myroslava; Кондратенко, Мирослава Борисовна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012)
   Dynamic of tax burden on juridical persons in Ukraine is investigated; factors influencing on its growth are defined. Interrelation between tax burden and main macroeconomic indexes of economic growth on the basis of the ...
  • Сучасні ініціативи та перспективи глобального екологічного оподаткування 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012)
   Висвітлено зміст ініціатив Євросоюзу стосовно глобальних екологічних податків, виявлено перешкоди їх запровадження, досліджено відповідність екологічного оподаткування в Україні світовим тенденціям. In the article the ...
  • Податки як інструмент протидії приховуванню доходів в офшорних юрисдикціях 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Медвецький, Іван Андрійович; Medvetskyi, Ivan; Медвецкий, Иван Андреевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
   The authors analyzethe interrelation of interests between tax relations subjects in offshore business, estimatethe effectiveness of tax mechanisms, aimed atpreventingthe transfer of unreported incomes to the offshore ...
  • Зарубіжний досвід сегментації податкових боржників та можливості його імплементації в Україні 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2019)
   Висхідна динаміка податкового боргу та збільшення чисельності податкових боржників свідчать про неефективність підходів до управління податковим боргом, що застосовуються в Україні. Одним із напрямів удосконалення ...
  • Наслідки податкових трансформацій у країнах ЄС та США 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
   Вивчення досвіду країн Європейського Союзу і США з оцінювання наслідків податкових реформ для економіки є актуальним для України з точки зору методологічних підходів, інтерпретації результатів, використання під час ...
  • Про дослідження показників ефективності праці 

   Турчина, Валентина Михайлівна; Turchina, Valentyna; Турчина, Валентина Михайловна (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2010)
   Розглядаються проблеми, пов’язані з вимірюванням та оцінюванням рівня ефективності праці. Проведено аналіз існуючих показників та підходів до оцінювання ефективності праці. Обґрунтовано зв’язок оцінювання ефективності ...
  • Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праці 

   Турчина, Валентина Михайлівна; Turchina, Valentyna; Турчина, Валентина Михайловна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
  • Структуровані фінанси як окремий елемент глобальної фінансової системи 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Лихолет, Сергій Ілліч; Lykholet, Serhii; Лихолет, Сергей Ільич (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   У статті розглядаються форми та інструменти структурованих фінансів в ісламській фінансовій системі. Ісламські фінанси — це спосіб ведення фінансової діяльності, який узгоджується з релігійними правилами ісламу. Особливістю ...
  • Ефективність використання маркетингових стратегій промисловими підприємствами 

   Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Іщенко, М. І.; Ischenko, M. I.; Гелевачук, З. Й.; Gelevachuk, Z. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2013)
   У статті узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття "маркетингова стратегія". Доведено, що маркетингова стратегія формується з сукупності тактичних цілей та адаптивних до кон'юнктури ринку маркетингових ...