Зараз показуються 1-20 з 33752

  • Реформування корпоративного управління державних підприємств на прикладі ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

   Пишний, Максим (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено законодавчі та організаційні аспекти впровадження корпоративного управління державного підприємства ДП “НАЕК “Енергоатом”. Abstract. The legislative and organizational aspects of the implementation of corporate ...
  • Подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки: глобальні тренди 

   Олійник, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено глобальні підходи у сфері вирішення податкових проблем, що виникають у результаті цифровізації економіки та стан залучення до них України. The global approaches in the field of solving tax problems arising ...
  • Концептуальні підходи до автоматизації процесів підготовки звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та податкового адміністрування 

   Nikolenko, Larysa; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Николенко, Лариса Анатольевна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено теоретичні та практичні аспекти автоматизації процесів підготовки звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та податкового адміністрування. The theoretical and practical aspects of automation of processes ...
  • Перспективи використання цифрових технологій в оподаткуванні в Україні 

   Марченко, Людмила (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено актуальні аспекти використання цифрових технологій в оподаткуванні на мікрорівні та макрорівні. Систематизовано особливості впровадження сучасних технологій у діяльність суб’єктів оподаткування в Україні. ...
  • Стале інвестування в умовах діджиталізації 

   Лагунов, К. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Автором досліджено сучасні тренди у сфері інвестування та особливості інформаційного забезпечення процесу залучення підприємствами інвестицій в умовах діджиталізації. Проаналізовано поточні міжнародні ініціативи у сфері ...
  • Національна фінансово-економічна безпека в «обіймах» тіньової економіки 

   Кушнерук, Олександр; Алексеєнко, Наталія; Мальцев, Микола (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Визначено, що тіньова економіка може відігравати як позитивні так і негативні наслідки для держави. Існують чотири спеціальні методи визначення рівня тіньової економіки в країні. Встановлено, що тіньові схеми є суттєвими ...
  • Удосконалення процесу подання документації з трансфертного ціноутворення в Україні 

   Кучерява, Мар’я (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Обґрунтовано пропозиції щодо діджиталізації процесу подання документації з трансфертного ціноутворення в Україні в електронному форматі (XML). Проведено аналіз міжнародного досвіду у сфері успішної реалізації електронного ...
  • Нагальні новації у формулюванні поняття «нефінансова звітність» 

   Кукоба, Андрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   За результатами досліджень сформульовано аргументи щодо уточнення понятійного апарату, який стосується формування нефінансової звітності різних організацій. Рекомендовано напрями таких удосконалень. Based on the results ...
  • Ідентифікація політично значущих осіб у системі фінансового моніторингу 

   Кузьмінська, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено зміст процедури ідентифікації політично значущих осіб у системі фінансового моніторингу. The content of the procedure of identification of politically significant persons in the system of financial monitoring ...
  • Перспективи підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах цифровізації 

   Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Сердюк, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено способи впровадження цифрових технологій для прискорення зростання бізнесу. Ways of introduction of digital technologies to accelerate business growth.
  • Проблеми запровадження автоматичного обміну податковою інформацією в Україні 

   Долженко, Інна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблем запровадження автоматичного обміну податкової інформацією в Україні та напрями їх вирішення. Theoretical and practical aspects of the problems of introduction of automatic ...
  • Проблемні аспекти та вектори удосконалення оподаткування електроенергії в Україні 

   Герчаківський, Святослав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено правові та організаційні аспекти впровадження акцизного оподаткування електроенергії в Україні, охарактеризовано ефективність справляння акцизного податку з електроенергії в Україні. The legal and organizational ...
  • Стійкість державних фінансів та управління фіскальними ризиками в парадигмі розвитку природно-ресурсних і сільських еко-систем 

   Гуденко, Олександр; Тітова, Інна; Крупельницька, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено понятійні аспекти визначення «державні фінанси» через призму парадигми розвитку природно-ресурсних та сільських еко-систем. Виокреслена стійкість державних фінансів та управління фіскальними ризиками під тиском ...
  • Особливості планування фінансових результатів від операційної діяльності у мінливому підприємницькому середовищі 

   Брагіна, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено теоретичні аспекти планування фінансових результатів від операційної діяльності в умовах мінливого підприємницького середовища. Досліджено сутність та залежність підприємницького ризику від прибутку ...
  • Бізнес-моделі інновацій в електронній комерції 

   Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Войтович, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Стаття присвячена дослідженню бізнес-моделей інновацій компаній, які змогли досягти значних успіхів завдяки використанню нестандартних нових підходів в організації свого бізнесу. У роботі наведено сутність бізнес-моделі ...
  • Цифрові технології в COVID-залежному социально-экономічному просторі 

   Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   У статті розглянуто сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного бізнесу з врахуванням цифрового розвитку. Ключові слова: цифровий розвиток, інновація, COVID- залежному социально-экономічному просторі. The ...
  • Розвиток інтернет-бiзнесу: види та можливостi 

   Стройнова, Валерія; Гришина, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Тези доповіді присвячені ролі інтернет-бізнесу в повсякденному житті. Звертається увага на переваги та недоліки його розвитку. Визначено можливості для бізнесу в Інтернеті. Проаналізовано значення інтернет-бізнесу для ...
  • Цифрова трансформація агробізнесу 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рєпін, Микита (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено рівень використання цифрових бізнес-моделей в агробізнесі, оцінено вигоди економічного, соціального та екологічного характеру від цифровізації агропідприємств. The level of use of digital business models in ...
  • Сучасні бізнес-моделі підприємництва в цифровій економіці 

   Литюга, Юлія Володимирівна; Lytiuha, Yuliia; Литюга, Юлия Владимировна; Дорошенко, Злата (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   Досліджено сутність розвитку бізнес-моделей в цифровій економіці. Розкриваються особливості й переваги платформної бізнес-моделі. Проаналізовано концепції та типології бізнес-моделей, які істотно вплинули на формування ...
  • Перспективи створення і розвитку автономних фабрик в агробізнесі України 

   Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Oleksandr; Кукоба, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
   За результатами досліджень визначено за доцільне створення у аграрній сфері виробництва роботизованих автономних фабрик, керованих штучним інтелектом. Ці комплекси доцільно утворювати на основі поєднання сучасних агродронів ...