Now showing items 21-40 of 32002

  • Взаимосвязь морали и экономики в условиях современного мира 

   Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Severin-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-04)
  • Інституційна модернізація регулювання медійного ринку ЄС 

   Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2019-10-19)
  • Сегментація ринку медичних інструментів у ЄС 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Мовсесян, А. С.; Movsesyan, Areg (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2020)
   На глобальному ринку медичних інструментів наявна велика кількість виробів різної технологічності та складності в користуванні. За різними оцінками, станом на початок 2020 р. у щоденному вжитку застосовується понад 500 ...
  • Стратегічні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій України 

   Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020)
   The purpose of the article is to improve the priority directions of sustainable development of rural territories of Ukraine on the basis of an expert survey. It is worth noting, SWOT analysis and PESTLE analysis are ...
  • Methods of the effective implementation of the organizational culture of Ukraine's enterprises 

   Chebakova, Tetiana; Чебакова, Тетяна Олександрівна; Чебакова, Татьяна Александровна (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020)
   The article, based on the objective definition of the essence of the enterprise organizational culture, establishes a connection with the culture of the organization and the importance of the activity of firms. A model of ...
  • Основні проблеми визначення сутності організаційної культури підприємства 

   Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2016)
   В статті розглянуто проблему відношення будь-якого підходу розуміння організаційної культури, різні точки зору культури. Дано упорядковане тлумачення та проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення понять ...
  • Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови 

   Лещенко, Любов Павлівна; Leshchenko, Liubov; Лещенко, Любовь Павловна; Шамхалова, Наталія Аркадіївна; Shamkhalova, Nataliia; Шамхалова, Наталия Аркадьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
   В статті висвітлюються психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи під час вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, взаємозв’язку ...
  • Види операцій, пов’язаних з продажем необоротних активів 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Мичак, Наталія Олександрівна; Mychak, Nataliya; Мычак, Наталия Александровна (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
   У статті наведено групи операцій, пов’язаних із продажем необоротних активів. У межах кожної групи виділено види операцій з продажу та встановлено основний взаємозв’язок між ними. Розглянуто операції з необоротними ...
  • Актуальні теоретико-методичні проблеми розвитку бухгалтерського обліку 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Замула, І. В. (Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтингово-видавнича компанія «Ділові перспективи», 2009)
   The research ot the national and toreign scholars' ideas concerning the key problems determining the present-day accounting development has been carned out. The possibilities of its adaptive characteristics improvement ...
  • Глобальні принципи управлінського обліку: комунікація як базис ефективного бізнесу 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Ostapyuk, Nataliya; Остапюк, Наталия Анатольевна (Аудиторська фірма «Аналітик», 2018)
   Стаття підкреслює важливість запровадження в діяльність сучасного підприємства Глобальних принципів управлін- ського обліку (ГПУО), які дозволяють вийти на якісно новий рівень ефективності бізнесу за рахунок використання ...
  • Проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна; Мичак, Наталія Олександрівна; Mychak, Nataliya; Мычак, Наталия Александровна (ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2018)
   Проблематика проведення ремонтів та поліпшень необоротних активів перед визнанням їх утримуваними для продажу майже не досліджується науковцями та не висвітлюється у нормативних актах. Відтак метою статті є розкриття ...
  • Поточне планування внутрішнього аудиту з оцінки ризиків діяльності підприємства 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2020)
   У статті розкрито ключові принципи планування діяльності внутрішніх аудиторів, які забезпечують якісне виконання аудиторських процедур. Запропоновано робочий план застосування аудиторських процедур у відділі бухгалтерії, ...
  • Ratio analysis for operations with non-current assets held for sale 

   Shygun, Mariya; Шигун, Марія Михайлівна; Шигун, Мария Михайловна; Mychak, Nataliya; Мичак, Наталія О.; Мычак, Наталия А. (Sopockiej szkoły wyższej, 2019)
   The article is devoted to the study of the main methodical principles of analysis operations with non-current assets held for sale, in particular the analysis of their flow, as a direction for improving the management ...
  • Вплив чинників на модифікації в системі обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств 

   Шигун, Марія Михайлівна; Shygun, Mariya; Шигун, Мария Михайловна (Національний університет «Острозька академія», 2020-06)
   У статті досліджено ретроспективу виникнення і трактування економічної сутності прибутку. Ідентифіковано теорії визначення прибутку. Висвітлено особливості будівництва і окреслено їх вплив на ключові модифікації в системі ...
  • Evaluation of innovation activity ofenterprises in Ukraine 

   Resler, Maryna V.; Zozuliak, Marta M.; Shygun, Mariya; Шигун, Марія Михайлівна; Шигун, Мария Михайловна; Ostapyuk, Nataliya; Остап’юк, Наталія Анатоліївна; Остапюк, Наталия Анатольевна; Zayachkivska, Oksana (EDITORIAL ESPACIOS INC, 2019-10-10)
   In modern conditions, the main resource is knowledge and information and intellectual technologies that help to solve an issue of limited natural sources. The relevance of the article is that the evaluation of innovative ...
  • The strategy-oriented aspects of enterprise capitalization 

   Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталья Валентиновна; Bortnik, Anastasiia; Бортнік, Анастасія Миколаївна; Бортник, Анастасия Николаевна (Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень, 2019)
   The present article provides the argumentation of the theory of enterprise capitalization, based on the interrelation of basic categories of strategic management (capacity, resources, value) and financial management ...
  • Management aspects of capitalization in modern conditions of enterprise activities 

   Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Terentieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна; Терентьєва, Олена Володимирівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Клименко, Світлана Михайлівна; Hmyria, Viktoriia; Гмыря, Виктория Петровна (РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан», 2019)
   The article presents the results of a critical analysis of scientific positions on the interpretation of the content of capitalization, which were streamlined in the following approaches: process, resource, value, ...
  • Development of scientific approaches to the research of the management nature of enterprise capital 

   Frolova, Larysa; Melnyk, Oksana; Мельник, Оксана Владимировна; Мельник, Оксана Володимирівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Magdaliuk, Oleksii (РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан», 2019)
   The scientific article is devoted to the problems of research of the managerial nature of the capital of the enterprise, which has undergone significant changes in recent years. On the basis of a critical analysis ...
  • Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології 

   Верченко, Петро Іванович; Verchenko, P.; Верченко, Пётр Иванович; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2007)
   Проведено аналіз інерційності деяких цінних паперів українського фондового ринку та індексу ПФТС. Пропонується на підґрунті концепції інерційності соціально-економічних процесів розбудовувати інструментарій для обґрунтування ...
  • Суспільство і політична еліта України: держава розділена в собі 

   Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, Fedir; Шульженко, Фёдор Филиппович; Невмержицький, Євген Васильович; Nevmerzhitskyy, E.; Невмержицкий, Евгений Васильевич (ТОВ «ЮРIНКОМ IНТЕР», 2019-04-13)