Now showing items 21-40 of 30468

  • Технопарки як основа інноваційного розвитку України 

   Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (Київський національний торговельно-економічний університет, 2016-05-17)
  • Вплив банківського кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні 

   Стрільчук, Любов Василівна; Strylchuk, Lyubov; Стрельчук, Любовь Васильевна; Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strylchuk, Yulia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2017)
   Стаття присвячена дослідженню впливу банківського кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. The article is devoted to the influence of the bank lending on the development of SME in Ukraine. Статья ...
  • Інституційна спроможність упровадження моделі сегментації податкових боржників в Україні 

   Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020)
   Управління податковим боргом на засадах однакового підходу до всіх боржників не відповідає вимогам часу, зважаючи на постійно зростаючий обсяг податкової заборгованості, зміни в організації управління та зменшення штату ...
  • Is sovereign debt resistance overcoming a premise of sovereign default path dependence occurence? 

   Safonov, Yu.; Сафонов, Юрій Миколайович; Сафонов, Юрий Николаевич; Hryhoriev, H.; Григор’єв, Г. С. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2019)
   The main aim of the article is to analyze the interconnection between sovereign debt resilience and sovereign default path dependence with its application for Ukrainian economy. There were system dynamics methods used in ...
  • Соціально-економічні відносини трудових ресурсів країн регіону МЕНА 

   Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliya; Данилевич, Наталия Станиславовна; Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020)
   Стаття присвячена аналізу соціально-трудових відносин в регіоні Близького Сходу і Північної Африки (МЕНА). Встановлено, що географічні та ресурсні чинники визначають економічний профіль даного регіону, який, в свою чергу, ...
  • Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2019)
   У статті представлено оглядовий аналіз сучасного інструментарію забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема стосовно їх місцевих бюджетів. Цей інструментарій розроблено та запроваджено з ...
  • Методичні підходи оцінювання надійності банку в контексті глобальної координації систем банківського нагляду 

   Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Y.; Киян, Егор Михайлович; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
   Метою статті є розробка методу оцінювання надійності банку — інтегрального показника ефективності ведення бізнесу комерційним банком. Для розробки інтегрального показника, запропоновано низку нормативів і показників які ...
  • Фінансовий стан підприємства: теоретичні основи 

   Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Гавриленко, Ю. О.; Havrylenko, Y. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
   У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності фінансового стану підприємства як у нормативно правових актах, так і у працях вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема розглянуті основні спільні і відмінні ...
  • Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015)
   Надано узагальнюючу характеристику категорії конкурентоспроможності та ознак конкурентоспроможного підприємства. На основі розгляду дискусійних положень розуміння змісту стратегічної конкурентоспроможності викладено ...
  • Локалізація підприємницької активності: глобальна модель 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017-04-06)
  • Форми та показники конкурентоспроможності підприємства на продукційно-виробничому ринку 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017-04-06)
  • Функціональна конкурентоспроможності підприємства: поняття, призначення, інструментарій оцінювання 

   Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Ihor V.; Смолин, Игорь Валентинович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2017)
   Визначена суть поняття конкурентоспроможності суб’єкта ринку, як його здатності до конкуренції, з виокремлення її видів, що залежать від об’єкта конкуренції на відповідному ринку. З’ясовано суть функціональної конкуренто ...
  • Тенденції розвитку холдингових структур у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в Україні 

   Скитьова, Ганна Сергіївна; Skytova, Ganna; Скитёва, Анна Сергеевна (СПД Біла К. О., 2012-11)
  • Strategic Management in Ukrainian Holding Companies: The Level of Maturity and Trends of Development 

   Skytova, Ganna; Скитьова, Ганна Сергіївна; Скитёва, Анна Сергеевна (Global Institute for Research & Education, 2012)
   Article presents the results of research of the applied aspects of the strategic management of holding companies in Ukraine. There has been specified the strategic stakeholders in the strategic management process of the ...
  • Умови застосування ефективної публічної служби в Україні 

   Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Сивак, Є. І.; Syvak, Y.; Харченко, О. В.; Kharchenko, O. (Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2020)
   В статті розглядаються основні причини проведення реформи публічного управління в Україні. Акцентується увага на необхідності створення ефективної публічної служби та основних напрямках реформи державного управління. ...
  • Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній 

   Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015)
   Стаття присвячена дослідженню впливу інвестиційної діяльності ТНК на розвиток національної економіки загалом та конкурентного середовища зокрема. Визначено місце України у світовому економічному просторі за показниками ...
  • Територіальне співробітництво в межах кооперації регіонів ЄС 

   Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна (Херсонський державний університет, 2014)
   Стаття присвячена детальному аналізу територіального співробітництва у межах регіонів Європейського Союзу. Обґрунтовано Європейське територіальне співробітництво щодо досягнення гармонійного й сталого розвитку. Розглянуто ...
  • Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів 

   Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
   The article offers understanding of the concept of the trading assets and their place and role as part of the economic phenomena in the securities market based on the analysis of the evolution of historically conditioned ...
  • Розвиток підприємництва як фактор забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн 

   Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Zarytska, Iryna; Зарицкая, Ирина Анатольевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016)
   У статті досліджується взаємозалежність рівня розвитку підприємництва та рівня глобальної конкурентоспроможності країн. Висунуто припущення, що розвиток підприємництва підвищує показники конкурентоспроможності країн, і це ...
  • The concept of entrepreneurship in the smart economy 

   Zarytska, Iryna; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Світлана Олександрівна; Стрельник, Светлана Александровна (Одеський національний економічний університет, 2017)
   The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved ...