Now showing items 21-40 of 34095

  • Neurotic conditions: problem, diagnosis, correction by cognitive-behavior therapy 

   Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Kolesnichenko, Yelyzaveta; Lovegrove, Anastasiia (ALUNA Publishing House, 2021-11)
   The aim: To identify the relationship between neurotic states and hardiness as an indicator of mental health, to explore the possibility of using the cognitive-behavior therapy techniques to correct neurotic states in ...
  • Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic 

   Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Korvat, Larysa; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Lovka, Olha; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловка, Ольга Владимировна; Lovochkina, Antonina; Serhieienkova, Oksana; Beridze, Ketevan (ALUNA Publishing House, 2021-11)
   The aim: Exploring the specifics of the underlying mental states of university students in the context of online learning during the COVID-19 pandemic and identifying their relationship to mental health. Materials and ...
  • Людький потенціал та опорні складові його розвитку 

   Чекан, Ірина; Chekan, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Запропоновано поняття «mainstain людського розвитку», яке включає основні елементи стратегічного управління освітою впродовж життя: світові технологічні тренди, потреби студента, потреби бізнесу, потреби регіону. Умовою ...
  • Інноваційна культура як інструмент стратегічного управління за слабкими сигналами у VUCA-світі 

   Стовба, Тетяна; Stovba, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   В умовах VUCA-світу виникає потреба управляти за слабкими сигналами зовнішнього середовища. Для подолання крихкості та вразливості підприємств в умовах недетермінованості та невизначеності оточення запропоновано ...
  • Адаптація системи антикризового управління підприємствами до V.U.C.A. – середовища 

   Стеценко, Сергій; Stetsenko, Sergii; Моголівець, Антон; Moholivets, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто вимоги V.U.C.A. - середовища до побудови системи антикризового управління підприємствами. Вибір індикаторів кризового розвитку, систем моніторингу і аналізу змін, реагування на негативні впливи має відбуватись ...
  • Український досвід розвитку соціальної відповідальності бізнесу в умовах VUCA-світу 

   Силкіна, Юлія; Sylkina, Yuliia; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У роботі було визначено конкретні приклади соціальної відповідальності бізнесу в VUCA-світі, зокрема в умовах пандемії. Обґрунтовано важливість КСВ в діяльності підприємства з метою сталого розвитку. Запропоновано заходи ...
  • Розвиток моделі стратегічного підприємництва 

   Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Узагальнено підходи до змісту стратегічного підприємництва. Запропоновано розвиток моделі стратегічного підприємництва на основі змісту етапів процесу стратегічного менеджменту. Different approaches to the strategic ...
  • Роль стратегічного аналізу в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто місце та значення стратегічного аналізу в системі економічної безпеки підприємства. Визначено зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу на фінансово- економічну безпеку підприємства. Виокремлено основні ...
  • Гібридизація операційної стратегії як відповідь бізнес-організацій на виклики VUCA-світу 

   Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія; Korotkova, Kseniia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто сутність гібридного підходу, зокрема як його можна застосовувати в формуванні операційної стратегії бізнес-організації. Визначено варіанти використання гібридної операційної стратегії, зокрема у комбінації ...
  • Системне забезпечення економічної стійкості підприємства в умовах VUCA-світу 

   Олійник, Наталія; Oliinyk, Nataliia; Олійник, Олександр; Oliinyk, Oleksandr; Габріх, Анастасія; Habrikh, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   В роботі розглянуто особливості діяльності підприємств в умовах VUCA-світу. Досліджено управлінські технології в бізнес-середовищі VUCA. Обґрунтовано необхідність системного забезпечення економічної стійкості підприємства ...
  • Командна взаємодія в умовах віддаленої роботи 

   Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розкрито зміст поняття «командна взаємодія» та її роль у VUCA-світі. Обґрунтовано вплив сучасного середовища на роботу команди. Визначено заходи, що найбільш доцільно рекомендувати керівникам для запровадження в організаціях ...
  • Стратегія розвитку у VUCA-світі організації, що самонавчається 

   Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Кроковна, Ольга; Krokovna, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У публікації розкрито сутність, зміст та значення організації, що самонавчається та функціонує у VUCA-світі. Обґрунтовано значення її стратегічного розвитку як чинника конкурентоспроможності та активного учасника змін. ...
  • Оцінка фінансово-економічної безпеки при формуванні стратегії бізнесу 

   Мєшкова-Кравченко, Наталія; Mieshkova-Kravchenko, Nataliia; Лашкевич, Вікторія; Lashkevych, Viktoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Особливості бізнес-середовища в умовах VUCA зумовлюють зміну підходів до стратегічного управління, зокрема формування школи стратегічного Форсайту. Ураховуючи ключові фактори успіху проведення Форсайту, розглянуто ...
  • Стратегічний індівідуалізм та його філософсько-практичний контент 

   Латинін, Костянтин; Latynin, Kostiantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Дано поняття стратегічного індивідуалізму в філософському наповненні та в контексті теорії конкурентоспроможності. З філософської концепції бізнесу під стратегічним індивідуалізмом показано значення цінностей даного ...
  • Клієнтоорієнтована стратегія в ощадливому управлінні підприємством 

   Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   За результатами авторського дослідження встановлено доцільність розроблення клієнтоорієнтованої стратегії для ефективного ощадливого управління підприємством. Обґрунтування потоку створення цінності для окремого виду / ...
  • Виклики та пріоритети для фармацевтичних компаній в умовах пандемії COVID-19 

   Дергачова, Вікторія; Derhachova, Viktoriia; Макарова, Марина; Makarova, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У роботі визначено та надано характеристику викликів та стратегічних пріоритетів для фармацевтичних підприємств в умовах боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. The article identifies and describes the challenges and ...
  • Стратегія розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA 

   Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У статті висвітлені стратегічні напрямки розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA. Зокрема показано значення розширення експорту аграрної продукції та продовольства за рахунок підвищення їх конкурентоспроможності ...
  • Інвестиційне забезпечення енергоефективності національної економіки 

   Грицаєнко, Галина; Hrytsaienko, Halyna; Грицаєнко, Ігор; Hrytsaienko, Ihor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто інвестування в енергоефективність. Проаналізовані ключові показники інвестування в енергоефективність на різних рівнях національної економіки. Означені головні елементи ієрархічної системи інвестування в ...
  • Цифрова стратегія бізнес-організації у VUCA-світі 

   Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Досліджується динаміка середовища діяльності сучасних компаній, що характеризується зростаючою нестабільністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю для їх бізнес-результатів. Одночасно цифрові трансформації ...
  • Corporate museum and organizational memory in agri-food organization sector 

   Vesperi, Walter; Ingrassia, Raimondo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   The competitive environment is becoming more complex. For this reason, it is called VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). Firms must identify new ways to maintain and increase their competitive advantage. ...