Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій

Дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій

Recent Submissions

 • Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України., 2004-12-22)
  У дисертації аналізується взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, професійна діяльність менеджера. Здійснено аналіз поняття “саморегуляція”, визначено його психологічний зміст та функції. У дослідженні ...
 • Вольська, Світлана Павлівна; Volska, Svitlana; Вольская, Светлана Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-28)
  Дисертація присвячена питанням оцінювання та механізму забезпечення фінансової стійкості банку. Розкрито сутність поняття фінансової стійкості банку та визначено її основні складові. Досліджено методичні підходи до оцінювання ...
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...
 • Майорова, Тетяна Володимирівна; Майорова, Татьяна Владимировна; Mayorova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В сучасних умовах аграрний сектор економіки України для оновлення своєї матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій, будівництва нових об'єктів дедалі більше потребує довгострокових фінансових ресурсів. ...
 • Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дисертації поглиблено теоретичні засади боргових цінних паперів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення дієвості їх використання у процесі формування інвестиційного капіталу. Досліджено економічний зміст ...
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-15)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і прикладних аспектів розвитку кредитування інноваційних проектів в сучасних умовах. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат кредитування та реалізації інноваційних проектів ...
 • Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Дисертація присвячена питанням організації та розвитку лізингового бізнесу в Україні та участі в цьому процесі комерційних банків. У роботі висвітлюються теоретичні засади побудови механізму лізингового бізнесу, проводиться ...
 • Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Досліджено загальнотеоретичні засади фінансового забезпечення інноваційних проектів та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування та ефективного використання фінансових ресурсів в інноваційній діяльності. ...
 • Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-19)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-27)
  У дисертації на основі використання методології науково-дослідних програм І. Лакатоса розкривається сутність монетаризму як цілісної теоретичної системи наукових поглядів на функціонування господарства на визначеному етапі ...
 • Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-09-27)
  У дисертації вперше системно досліджуються питання генезису та еволюції української школи фізичної економії. Проаналізовано внесок у її формування і розвиток українських дослідників С. А. Подолинського, В. І. Вернадського, ...
 • Мартинюк, Оксана Анатоліївна; Martyniuk, Oksana; Мартынюк, Оксана Анатольевна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  В роботі на підставі сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, практики фізичного виховання студентської молоді, а також виявлених кількісних показників стану біогеометричного профілю постави студенток (топографії ...
 • Дудко, Михайло Валерійович; Dudko, Mikhail; Дудко, Михаил Валерьевич (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  На підставі даних констатуючого експерименту обґрунтовано і розроблено технологію профілактики порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання, що має виражену профілактично-оздоровчу ...
 • Дудко, Михаил Валерьевич; Dudko, Mikhail Valerevich; Дудко, Михайло Валерійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию технологи профилактики нарушений биогеометрического профиля осанки студентов в процессе физического воспитания. Цель исследования – научно обосновать и разработать ...
 • Мартынюк, Оксана Анатольевна; Martyniuk, Oksana; Мартинюк, Оксана Анатоліївна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию программы коррекции нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания. Аналитическое изучение проблемы нарушений пространственной ...
 • Гавриловська, Людмила Миколаївна; Gavrilovska L.; Гавриловская, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-01-14)
  В дисертації розкриті теоретичні і практичні аспекти здійснення розрахунків із застосуванням векселів. Визначено місце векселя, який є одним з найбільш поширеним цінним папером, який дозволяє вирішувати багато важких ...
 • Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства, 2004)
  У роботі досліджено питання наукового управління регіональним економічним розвитком, існуючі підходи, методи та концепції політики регіонального розвитку, вивчено інституціональні підходи в управлінні регіоном, визначено ...
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-11)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування і розвитку ринку страхових послуг, опрацюванню практичних рекомендацій щодо підвищення транспарентності та ефективності ринку ...
 • Васильківська, Ірина Петрівна; Vasylkivska, Iryna; Васильковская, Ирина Петровна (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001-01-30)
  Дисертація присвячена дослідженню кримінологічних аспектів сімейно-виховного процесу. Розроблені рекомендації по вдосконаленню чинного законодавства стосовно сімейного виховання у напрямі попередження злочинів ...

View More