Collections in this community

Recent Submissions

 • Економічне співробітництво України і США у форматі нового світопорядку 

  Зарицька, Наталія Сергіївна; Zarytska, Nataliia; Зарицкая, Наталия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню економічного співробітництва України і Сполучених Штатів Америки в умовах формування глобальної моделі світового економічного порядку. У роботі розкрито характер і ключові ...
 • Конкурентоспроможність транснаціональних корпорацій високотехнологічного бізнесу 

  Ракітіна, Наталія Олегівна; Rakitina, Nataliia; Ракитина, Наталия Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05)
  Дисертацію присвячено дослідженню систем управління конкурентоспроможністю транснаціональних корпорацій за умов становлення техноглобалізму. У дисертації виявлено умови, прояви та особливості конкуренції за умов глобальної ...
 • Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії 

  Шлапак, Алла Василівна; Shlapak, Alla; Шлапак, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-02)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ...
 • Креативний компонент у менеджменті міжнародних компаній 

  Галахова, Тетяна Олексіївна; Halakhova, Tetiana; Галахова, Татьяна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-30)
  Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню сутності креативізації економічного розвитку, розкриттю креативно-інноваційної мотивації менеджменту міжнародних компаній, обґрунтуванню доцільності інституціональної та ...
 • Модернізація торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації 

  Солодковська, Ганна Володимирівна; Solodkovska, Hanna; Солодковскяа, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
  Дисертація присвячена теоретичному узагальненню процесів формування та реалізації торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації та обґрунтуванню напрямів і форм модернізації торгової політики України ...
 • Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках 

  Якубчик, Олеся Сергіївна; Yakubchyk, Olesia; Якубчик, Олеся Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-27)
  Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування і реалізації конкурентних переваг ТНК країн БРІКС. У дисертації розкрито сутність категорії «динамічні конкурентні переваги» корпорації, визначено ...
 • Формування та структуризація глобального ринку консалтингових послуг 

  Грищенко, Наталія Вячеславівна; Hryshchenko, Nataliia; Грищенко, Наталия Вячеславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-07)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів формування та структуризації глобального ринку консалтингових послуг. У роботі розкрито креативну природу консалтингових послуг та здійснено їх класифікаційну ...
 • Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в галузі машинобудування 

  Гончарова, Анастасія Олександрівна; Honcharova, Anastasiia; Гончарова, Анастасия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-27)
  У дисертації досліджено суть та значення машинобудування в сучасних умовах, розкрито його особливості та характерні риси секторальної циклічності та ідентифіковано характер розвитку галузі на парадигмальному, секторальному, ...
 • Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку 

  Галенко, Наталія Олександрівна; Halenko, Nataliia; Галенко, Наталия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-26)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування міжнародного фондового ринку в кризовий період розвитку. Проведено аналіз найбільших криз на міжнародному фондовому ринку та досліджено ...
 • Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю 

  Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Khomenko, Olga; Хоменко, Ольга Владимировна; Дроботюк, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-22)
  Дисертація присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю. У дисертації розглядаються теоретичні засади інноваційної конкурентоспроможності країн та ...
 • Становлення креативного сектору глобальної економіки 

  Дорошенко, Олександра Сергіївна; Doroshenko, Oleksandra; Дорошенко, Александра Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Дисертація присвячена теоретичному узагальненню процесів становлення креативного сектору глобальної економіки та обґрунтуванню застосування сучасних моделей національного розвитку з використанням національного інтелектуального ...
 • Адміністративно-правовий захист прав пацієнтів медичної сфери 

  Білий, Дмитро Олегович; Bilyi, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового захисту прав пацієнтів медичної сфери. The dissertation carried out a comprehensive and systematic study of the administrative and legal ...
 • Адміністративно-правові послуги, що надаються Державною міграційною службою України 

  Гапонов, Олександр Олександрович; Haponov, Oleksandr; Гапонов, Александр Александрович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правових послуг, що надаються державною міграційною службою України. In the dissertation, a comprehensive and systematic study of administrative ...
 • Міжнародні інвестиційні процеси і гармонізація національних податкових систем 

  Бусарєва, Тетяна Геннадіївна; Busarieva, Tetiana; Бусарева, Татьяна Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-25)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань гармонізації національних податкових систем та механізму їх впливу на сучасні міжнародні інвестиційні процеси. В дисертації розкрито генезис ...
 • Глобалізація інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування 

  Сімонова, Маргарита Вадимівна; Simonova, Marharyta; Симонова, Маргарита Вадимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-20)
  Дисертація присвячена дослідженню умов формування інституційного середовища міжнародних інвестиційних процесів. Розглянуто еволюцію теорій іноземного інвестування у контексті їх інституційного компоненту, а також якісні ...
 • Становлення і фактори розвитку менеджменту глобальних корпорацій 

  Тітова, Олена Сергіївна; Titova, Olena; Титова, Елена Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10)
  У роботі досліджено генезис концепцій глобалізації, ідентифіковано її витоки і складові, сучасні виміри, позитивні і негативні наслідки. Виявлено передумови, фактори і особливості становлення глобальної економіки. Розкрито ...
 • Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків 

  Коваль, Вікторія Василівна; Koval, Viktoriia; Коваль, Виктория Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Дисертація присвячена дослідженню механізму впливу фінансової глобалізації на конкурентоспроможність транснаціональних банків. У дисертації розкрито еволюцію парадигмальних засад концепції конкурентоспроможності ...
 • Розвиток міжнародних ринків освітніх послуг 

  Гжесюк, Аліна Олександрівна; Hzhesiuk, Alina; Гжесюк, Алина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-28)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів розвитку міжнародних ринків освітніх послуг. Оцінено позиції сучасної освіти в постіндустріальній парадигмі розвитку, виявлено еволюцію національних ...
 • Розвиток європейського ринку туристичних послуг 

  Толочко, Анна Олексіївна; Tolochko, Anna; Толочко, Анна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-14)
  У роботі узагальнено та систематизовано теоретико-методологічні засади функціонування міжнародного ринку туристичних послуг. Встановлено характерні риси та особливості європейського ринку туристичних послуг на сучасному ...
 • Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту 

  Гончарова, Ольга Володимирівна; Honcharova, Olha; Гончарова, Ольга Влдимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретико-методологічних і практичних аспектів розвитку транснаціональних бізнес-груп у парадигмі глобального менеджменту. У роботі розглядається генезис концептуальних ...

View More