Recent Submissions

 • Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-14)
  Дисертацію присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку. Поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці. Проведено комплексний аналіз фінансового забезпечення, ...
 • Системний ризик у банківській діяльності 

  Корнилюк, Роман Васильович; Kornyliuk, Roman; Корнилюк, Роман Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-10-19)
  У дисертаційній роботі досліджено формування та реалізацію системного ризику у банківській діяльності, обґрунтовано теоретико-методологічні засади його оцінювання, розроблено практичні рекомендації щодо макропруденційн ...
 • Вартість страхової компанії: теоретико-методологічні домінанти формування та управління 

  Баранов, Андрій Леонідович; Baranov, Andrii; Баранов, Андрей Леонидович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії. Виокремлено рушійні сили її формування. Обґрунтовано необхідність запровадження вартісно-орієнтов ...
 • Консолідація банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку 

  Циганова, Надія Вікторівна; Tsyganova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-15)
  Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад консолідації банків в умовах структурних трансформацій на фінансовому ринку, визначенню критеріїв її оцінки та розробленню рекомендацій щодо ...
 • Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-22)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розробки та функціонування фіскальної політики і механізму сталого розвитку. Систематизовано основні підходи до визначення терміну «сталий розвиток» ...
 • Управління активами на інтегрованих фінансових ринках 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-21)
  У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до визначення поняття «інтегрований фінансовий ринок», визначено його властивості з погляду синергетичного підходу. Розкрито детермінанти, форми, способи фінансової ...
 • Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів 

  Мацук, Зоряна Андріївна; Matsuk, Zoriana; Мацук, Зоряна Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-26)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних р ...
 • Фінансування діяльності корпорацій в парадигмі сталого розвитку 

  Васильчук, Ірина Петрівна; Vasylchuk, I. P.; Васильчук, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-01)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад фінансування діяльності корпорацій в контексті парадигми сталого розвитку. Визначено принципи організації корпоративних фінансів в умовах сталого розвитку. ...
 • Регулювання інвестиційної діяльності банків 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-08)
  Дисертаційне дослідження присвячене теоретико-методологічним засадам формування та здійснення регулювання інвестиційної діяльності банків під впливом глобалізаційних процесів у світовій фінансовій системі та структурних ...
 • Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-05)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування бюджетних пріоритетів у демократичному суспільстві на основі дослідження світової теорії та практики. Визначено сутність бюджетних пріоритетів ...
 • Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-13)
  Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу, його зв’язку із соціально-економічним розвитком регіону та впливу урбанізаційних процесів на цей процес. Проведено ...
 • Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад фіскального регулювання фінансових потоків, розробці практичних рекомендацій з оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків. Визначено сутність ...
 • Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-15)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад управління податковим боргом, розробці практичних рекомендацій з підвищення його ефективності з метою мінімізації податкової заборгованості в Україні. За ...
 • Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerij; Опарин, Валерий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-05-15)
  Досліджено сутність, засади структуризації і механізм функціонування фінансової системи, визначені фінансові протиріччя та системні засоби їх урівноваження. Систематизовано моделі фінансових відносин у суспільстві та ...
 • Формування компетентнісної компоненти людських ресурсів (на прикладі банківських установ) 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-09-30)
  У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо управління процесами формування та розвитку компетентнісної компоненти людських ресурсів на прикладі ...
 • Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07)
  Дисертацію присвячено теоретичному опрацюванню та розробленню практичного інструментарію дослідження процесу зовнішньої трудової міграції населення України та його впливу на трансформацію ринку праці й оцінці даного впливу, ...
 • Соціально-економічний механізм збереження людського капіталу в умовах кризи 

  Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-06)
  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання, яке полягає в поглибленні теоретичних засад оцінювання впливу кризових явищ на процеси формування ...
 • Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці 

  Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27)
  В дисертації розроблено організаційно-економічний інструментарій, здатний підвищити потенціал та адаптивні можливості механізму управління ефективністю праці в організаціях сфери архітектури, інженерної та технічної ...
 • Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-11)
  Дисертацію присвячено теоретико-методичним і прикладним засадам забезпечення ефективності реалізації активних програм сприяння зайнятості населення та розробленню рекомендацій щодо удосконалення методології її оцінювання. ...
 • Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10-11)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці науково-прикладних основ забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в сучасних умовах реформування агросектору ...

View More