Recent Submissions

 • Трансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, O.; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-22)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і практичних аспектів забезпечення формування і трансформації маркетингу агропромислових формувань України на основі розробки інструментарію впровадження сучасних концепцій ...
 • Маркетингові дослідження: системний підхід 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andriy; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-17)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному вирішенню теоретичних і прикладних аспектів побудови системи маркетингових досліджень підприємства на основі використання принципів системного підходу. У роботі сформовані сучасне ...
 • Управлінське консультування розвитку підприємств 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-04)
  Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню проблеми обґрунтування наукової дисциплінарності, поглиблення методологічних засад та розвинення методичного інструментарію управлінського консультування ...
 • Управління активами підприємств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-07)
  Дисертацію присвячено розвитку фундаментальних засад управління активами підприємств та розробленню його методологічного й методичного забезпечення. За результатами дослідження обґрунтовано теорію активації ресурсів ...
 • Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг 

  Сагайдак, Михаил Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-27)
  Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг. За результатами дослідження виявлено закономірності еволюції теорії внутрішнього маркетингу ...
 • Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-12)
  У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування системи стратегічного контролінгу на підприємстві зумовленої новітніми тенденціями технологічного розвитку, які ...
 • Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-24)
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо формування концептуальних основ, а також взаємоузгодженого розвитку інструментальних засобів оцінювання ...
 • Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-27)
  Дисертація присвячена комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обґрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і ...
 • Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
  У роботі розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки ...
 • Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-26)
  У дисертації досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обґрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми економічного розвитку країн-лідерів та проведені ...
 • Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню соціокультурного компоненту глобалізації, виявленню та системному оцінюванню його впливу на економічний розвиток. Автором досліджено особливості формування глобальної ...
 • Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
  У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів. Визначено особливості їх еволюції та ідентифіковано сучасну медіа парадигму в умовах посилення глобалізації. Особливу увагу приділено ...
 • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
  лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
 • Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-15)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню ролі іноземних інвестицій у соціалізації економічного розвитку України. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації з оптимізації масштабів і структури іноземного інвестування ...
 • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-27)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням виявлення особливостей європейського бізнес-середовища, розробки рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до нього міжнародної економічної діяльності України ...
 • Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-21)
  Розглянуто методологію дослідження розвитку корпоративних стратегій у глобальному інвестиційному середовищі, тенденції та сучасні особливості інвестиційної глобалізації. Проаналізовано основні концепції інтернаціоналізації ...
 • Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
  У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування ...
 • Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: інтелектуально-ресурсний вимір 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Узагальнено парадигмальні засади та визначено передумови й чинники формування глобального науково-освітнього простору, окреслено його інтелектуально-ресурсний вимір. Визначено теоретичні засади науково-освітнього виміру ...
 • Теорія господарства у науковій спадщині С. М. Булгакова 

  Кондрат, Олександр Борисович; Kondrat, Oleksandr Borysovych; Кондрат, Александр Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-10)
  У дисертації розкрито методологічні засади дослідження наукової спадщини С. М. Булгакова в якій знайшла відображення його теорія господарства. Проведено аналіз джерельної бази та визначено ступінь дослідженості зазначеної ...
 • Генезис економічних функцій національних держав та форми їх реалізації в країнах Західної цивілізації (друга половина ХVІІ – 60-ті рр. ХІХ століття) 

  Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena; Волкова, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-05-04)
  У дисертації на основі використання принципів та підходів цивілізаційної парадигми суспільствознавства обґрунтовано роль національної держави на стадії становлення ринкової економіки. Розкрито природу та генезис економічних ...

View More