On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Контролінг фінансових ризиків підприємств 

  Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalsky, Yu. S.; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності прийняття фінансово-інвестиційних рішень. Запропоновано класифікацію підприємницьких ...
 • Системно важливі банки та їх вплив на стабільність банківської системи 

  Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-25)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних засад ідентифікації і оцінювання національних системно важливих банків та обґрунтування практичних рекомендацій щодо розробки адекватних заходів їх регулювання і ...
 • Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку 

  Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna Volodymyrivna; Третяк, Екатерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад формування ринку перестрахування та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування, які б оптимально враховували інтереси суб’єктів ...
 • Макрофінансові індикатори в системі управління державними фінансами 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-16)
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних основ управління державними фінансами на основі макрофінансових індикаторів та практики оцінки стану та тенденцій фінансового стану країни на макрорівні. Досліджено підходи ...
 • Концентрація банківського капіталу в Україні 

  Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації банківського капіталу та розробці практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській ...

View More