On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - 10.1.1.15

 • Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан 

  Кондро, Павло Володимирович; Kondro, Pavlo; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, Volodymyr; Хлевной, Владимир Кириллович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та практичних аспектів боргової стійкості держави, проблеми оцінки її рівня та знаходження шляхів зміцнення. Методологія. Для досягнення поставленої мети ...
 • Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення 

  Сарнецька, Яна Анатоліївна; Sarnetska, Yana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виявити проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтувати напрями їх вирішення. Методологія. В основі методології дослідження покладено системний підхід, відповідно до якого податкова ...
 • Платіжний календар в системі управління ліквідністю банку 

  Брегеда, Олена Анатоліївна; Bregeda, Olena; Брегеда, Елена Анатольевна; Савлук Ірина Сергіївна; Savluk, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є формування методологічних засад складання платіжного календаря та його використання при управлінні грошовими потоками банку. Методологія. Для досягнення мети використовувались підходи ...
 • Досвід зарубіжних країн в обслуговуванні та управлінні державними запозиченнями 

  Білявська, Аліна Юріївна; Biliavska, Alina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Головна мета статті полягає у проведенні аналізу здійснення державних запозичень та їх впливу на державний борг країни. Методологія. Для досягнення мети було досліджено теоретичні основи довгострокових ...
 • Дискусійні питання запровадження мікрострахування в Україні 

  Баранова, Олена Володимирівна; Baranova, Olena; Баранова, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити економічну сутність мікрострахування та його роль в активізації продажів страхових послуг в Україні. Методологія. Автором здійснено порівняльний аналіз категоріально-понятійного апарату. ...

View More