On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - 10.1.1.15

 • Формування сучасної системи професійного навчання державних службовців в Україні 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Владимировна; Харченко, О. В.; Kharchenko, O. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2019)
  У статті розглядається проблема формування якісної системи освіти всіх рівнів, яка стане основую для модернізації професійного навчання державних службовців у контексті реформування державної служби в Україні. Питання ...
 • Адміністартивно-державний менеджмент як інструмент реорганізації системи державного кадрового забезпечення 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Константінова, А. А.; Konstantinova, A. А. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
  Викладено результати дослідження ефективності державного кадрового забезпечення. Робиться акцент на місії державного управління – розвитку національної економіки і суспільства в цілому. В статті розглянуто основні тенденції ...
 • Державна політика зайнятості на ринку продовольчих товарів 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  У статті розглянуто проблеми професійної зайнятості, які стосуються і ринку продовольчих товарів. Світовий досвід свідчить про необхідність державного регулювання цього виду зайнятості через прогнозування. Проаналізовано ...
 • Продовольча безпека як основна характеристика продовольчого ринку 

  Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  У статті розкрито категорії продовольчого ринку: продовольча безпека і продовольче забезпечення. Розглянуто показники продовольчої безпеки, що зафіксовані у «Методиці визначення основних індикаторів продовольчої безпеки», ...
 • Система органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні 

  Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2014)
  У статті розглянуто побудовану автором систему органів державної влади, що прямо або опосередковано регулюють і впливають на діяльність ринку продовольчих товарів в Україні на основі їх компетенцій, функцій та повноважень. ...

View More