З питань розміщення публікацій звертайтесь до бібліотеки (кімната № 401, тел. 503-84-46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету - 10.1.1.15

 • Принцип гуманізму та інститут рабства в Стародавньому Римі 

  Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Irina; Шаркова, Ирина Николаевна (Видавничий дім «Гельветика», 2013)
  Стаття присвячена дослідженню правового принципу гуманізму в Стародавньому Римі. Проаналізовані підходи різних вчених щодо визначення давньоримського гуманізму та правового статусу рабів у Стародавньому Римі. Автор акцентує ...
 • Типологія уразливих груп населення: історико-правова реконструкція 

  Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Irina; Шаркова, Ирина Николаевна (Київський університет права НАН України, 2018)
  Стаття присвячена історико-правовим аспектам проблеми удосконалення системи захисту прав людини. Досліджено актуальність цієї проблеми та основні лінгвістичні джерела її подальшого вивчення. Здійснений аналіз дає змогу дійти ...
 • Органiзацiйно-правова форма публiчного адмiнiстрування колегiї Мiнiстерства освiти i науки України 

  Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (Національна академія правових наук України, 2016)
  Стаття присвячена особливостям організаційно-правової форми публічного адміністрування колегії Міністерства освіти і науки України. На основі системного аналізу вітчизняного законодавства, наукової літератури визначені ...
 • Участь громадськості у нормотворчій діяльності Міністерства освіти і науки України 

  Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В. В. Сташиса, Дніпровський гуманітарний університет, 2017)
  В статье анализируется влияние модернизационных процессов в системе центральных органов исполнительной власти на нормотворческую деятельность Министерства образования и науки Украины. Дается характеристика участия ...
 • Електронізація адміністративної послуги апостилювання документів про освіту: проблеми та перспективи розвитку 

  Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (Видавничий дім «Гельветика», 2016)
  У статті аналізується використання інформаційних технологій у сфері надання адміністративної послуги апостилювання документів про освітні та наукові досягнення для їх дії за кордоном з урахуванням міжнародного досвіду країн, ...

Переглянути більше