Now showing items 21-27 of 27

  • Сучасна парадигма економічної глобалізації 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2012)
   У статті аналізуються найбільш поширені підходи до визначення терміна "глобалізація" у вітчизняній та зарубіжній літературі. Розкриваються головні особливості формування сучасної парадигми глобалізації економіки.
  • Фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК 

   Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обґрунтовані фактори забезпечення глобального інвестиційного лідерства ТНК.
  • Формування стратегічних цілей на основі інвестиційного циклу компаній 

   Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розкрито проблему формування стратегічних цілей на основі інвестиційного циклу компанії. Досліджено фактори впливу на формування стратегічних цілей розвитку компаній. Дано визначення поняттю — інвестиційний цикл компанії.
  • Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tatiana; Фролова, Татьяна Александровна; Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна; Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, Kateryna; Отченаш, Екатерина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розглянуто проблему формування і напрями використання фінансового ресурсу національної економіки. Теоретично узагальнено й обґрунтовано сутність дефініції «фінансові ресурси» на мікро-, мезо-, макрорівнях. Висвітлено ...
  • Інвестиційний фактор глобального лідерства 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2012)
   Розкрито сутність лідерства та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері. Обгрунтовані стратегічні детермінанти забезпечення лідерських позицій в глобальному економічному просторі. Розроблена ...
  • Інтернаціоналізація інвестиційних процесів 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розкрито проблему інтернаціоналізації інвестиційних процесів на етапі розвитку економічних відносин країн. Досліджено елементи процесу інтернаціоналізації інвестиційного процесу та розроблено модель його змісту.
  • Інтернаціоналізація інвестиційних процесів 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2012)
   Розкрито проблему інтернаціоналізації інвестиційних процесів на етапі розвитку економічних відносин країн. Досліджено елементи процесу інтернаціоналізації інвестиційного процесу та розроблена модель його змісту.