Now showing items 1-20 of 25

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Впровадження публічної політики розвитку інклюзивного ринку праці в Україні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, Катерина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Державна політика подолання тіньової зайнятості в контексті мінімізації соціально-економічних ризиків 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L. M.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Старинська, М. Ю.; Starynska, M. Yu.; Старинская, М. Ю.; Дзензелюк, К. В.; Dzendzelyuk, K. V.; Дзензелюк, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто основні причини виникнення, сфери поширення, умови існування та наслідки тіньової зайнятості населення України. Надано практичні рекомендації щодо шляхів і способів обмеження масштабів тіньового ринку ...
  • Критерії конкурентоспроможності рекрутингових агентств 

   Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, V. M.; Петюх, Василий Николаевич; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L. M.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Задорожних, О. І.; Zadorozhnykh, O. I.; Задорожных, А. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто критерії, за якими можна визначити рівень конкурентоспроможності рекрутингових (кадрових) агентств, ранжування критеріїв конкурентоспроможності по вагомості при прийнятті рішення компаніями-замовниками ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, V.; Москаленко, Валентина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Першочерговим кроком у досягненні макроекономічної стабілізації в умовах зростання викликів національної безпеки України є оцінка економічних наслідків військових конфліктів, яка сьогодні стає актуальним питанням досліджень ...
  • Методологічні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя населення 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-16)
   У статті на основі уточнення особливостей інституційного підходу до вивчення соціального капіталу науково обґрунтовано важливість його розвитку в напрямку формування методології дослідження інституційного середовища. ...
  • Модернізація управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Радіонова, Ірина Федорівна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Федірко, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Китаю, Польщі, Казахстану, Білорусії та Молдови, що зорієнтовані на узагальнення світових тенденцій розвитку національних економік і наукове обґрунтування ...
  • Мінімізація корупційних ризиків як імператив детінізації національної економіки 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайлjвна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Мінімізація соціальних ризиків нестандартних форм зайнятості в інноваційній економіці 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Павлюк, В. В.; Pavlyuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-04)
   У статті висвітлено соціальні проблеми розвитку інноваційної зайнятості через призму розповсюдження її нестандартних форм на сучасному етапі розбудови інноваційної економіки та подолання наслідків світової кризи. Обґрунтовано ...
  • Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
  • Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L. M.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, К. В.; Dzenzelyuk, K. V.; Дзензелюк, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті узагальнено теоретико-методологічні основи інклюзивного розвитку, визначено важливість і необхідність використання концепції інклюзивного розвитку для України; здійснено оцінку рівня та виявлено проблеми забезпечення ...
  • Пріоритети реформування правового інституту у сфері соціально-трудових відносин в Україні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Шейгас, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-19)
   Формування сучасних трудових відносин в Україні супроводжується масовими порушеннями трудових і соціальних прав працівників, що є гострим проявом інституційної кризи, яка дається в знаки через зростання розбіжності між ...
  • Реформа бюджетної децентралізації в Україні: соціальна функція 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2016)
   У статті представлено дослідження реформи бюджетної децентралізації в Україні з точки зору соціальної функції публічного управління, а саме акцентовано увагу на потребі реальних результатів реформи для людей та заради ...
  • Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Лисик, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-20)
   У статті представлено результати оцінювання впливу макроекономічної нестабільності на ринок праці України на основі моделювання сучасної ситуації за законом Оукена, знаходження рецесійного розриву,побудови кривих Беверіджа ...
  • Соціальні стабілізатори в державному антикризовому управлінні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
   Розглянуто національні особливості використання сучасного інструментарію соціальних стабілізаторів (системи соціального захисту, соціального забезпечення та соціального обслуговування), обґрунтовані практичні рекомендації ...
  • Стандартизація соціальної сфери як запорука публічності управління 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах висвітлено проблематику розвитку вітчизняної соціальної сфери в контексті євроінтеграції. Аргументовано необхідність реформування системи публічного управління соціальною сферою в Україні за пріоритетом прозорості ...
  • Стратегування в системі державного управління національною економікою 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Емельяненко, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Визначено проблеми функціонування державної системи стратегічного управління національною економікою, обґрунтовано методологічні аспекти її оновлення за засадах запровадження технології та інструментів стратегування в ...
  • Стратегічні вектори детінізації національної економіки 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Заболотна, Софія Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах висвітлено масштаби, загрози ти ризики поширення тіньової економіки на національному та міжнародному рівнях. Визначено особливості процесів тінізації економіки України та соціально-економічні деформації за ...
  • Стратегічні пріоритети збалансування людського і технологічного розвитку 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)