Now showing items 1-20 of 25

  • Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НИП ЧП «Технологический Центр», 2013)
   У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізатори, оцінювалася потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних ...
  • Автоматичні фіскальні стабілізатори у подоланні економічної кризи 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Державна антикризова політика на фінансовому ринку: уроки фондового краху в Китаї 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Влітку 2015 року на китайських фондових майданчиках відбувся обвал індексів. Стаття присвячена дослідженню причин виникнення кризи фондового ринку в КНР, заходів державного менеджменту із подолання кризи та формуванню ...
  • Досвід використання навчально-методичних проектів у викладанні макроекономіки 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Економіка суспільного сектору 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Вивчення особливостей побудови і структури економіки суспільного сектору є важливим, зважаючи на постійне підвищення масштабності та ролі держави в організації всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод ...
  • Ефективність моделі соціального захисту КНР 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Досліджено етапи формування моделі соціального захисту Китаю, на основі чого дано оцінку градуалістичному варіанту трансформації командно-планової економіки. Підрахований перерозподільчий ефект від соціальної політики ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Масштаби державного сектора Китаю за моделі державного капіталізму 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-22)
   Адекватна оцінка масштабів державного сектора країни виступає для дослідника відправною точкою аналізу структури економіки країни, специфічних рис її національної моделі, вектору її руху та потенціалу розвитку. Дослідження ...
  • «Нова нормаль» китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   Уповільнення темпів приросту ВВП спонукало китайських лідерів до пошуку нової стратегії економічного зростання. У середині цього десятиліття КНР опинилася перед пасткою середнього рівня доходів та необхідністю переходу від ...
  • Особливості посткризової автоматичної стабілізації фіскальних систем 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізаторі та потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. На основі компаративного аналізу специфіки податкових ...
  • Пенсійне забезпечення в КНР: специфіка та проблеми національної моделі 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Львівська економічна фундація, 2014)
   Частка осіб похилого віку в структурі населення КНР на відміну від країн Західної Європи залишається помірною. Вона значно підвищиться, коли люди, які були народжені протягом періоду політики штучного обмеження народжуваності, ...
  • Периферійний капіталізм: сутність та українська специфіка 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-02)
   У статті розглянуто сучасний стан економіки України крізь призму теорії периферійного капіталізму. На цій основі виявлено перспективи та загрози для нашої країни.
  • Посилення наукової складової лекцій засобами візуалізації 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Принципи та правила регіональних бюджетно-фінансових відносин в КНР 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
   Traditionally budgetary relations between the center and the regions are arranged in accordance with the hierarchical principle, the applicable laws of the country and economic expediency. The latter is not possible without ...
  • Проектна технологія міждисциплінарного вивчення проблеми 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Стратегічний підхід до розвитку науки та інновацій: китайський приклад 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (НВП ПП «Технологічний Центр», 2015)
   У статті представлено результати вивчення китайського досвіду підтримки державою науки та інновацій. На основі аналізу специфіки програмно-планового підходу в підтримці науки та технологій розкрито роль інновацій в ...
  • Теорії прискореного економічного росту 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-23)
   Стаття присвячена аналізу категорії прискореного економічного розвитку в теоріях основних економічних шкіл та напрямків. У ній досліджуються причини відсталості слаборозвинених країн, джерела і фактори прискорення ...
  • Українська криза в світлі теорії периферійного розвитку 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  • Формування фінансових ресурсів субнаціональних одиниць в умовах де централізації 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Iefremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   В Україні стратувала реформа із децентралізації та посилення економічних повноважень субнаціональних органів влади. Очевидно, що реформовані місцеві адміністрації мають отримати суттєво збільшені фінансові ресурси для ...