Now showing items 1-12 of 12

  • Вдосконалення підготовки кадрового потенціалу для інноваційної діяльності 

   Аблова, Олена Костянтинівна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Екологічний компонент науки «Регіональна економіка» як чинник фундаменталізації знань та формування фахових компетенцій 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Екологія 

   Дорогунцов, Сергій Іванович; Коценко, Катерина Федорівна; Аблова, Олена Костянтинівна; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Хвесик, М. Н.; Коржунова, Н. В.; Рудчук, М. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   У посібнику розглянуrо основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості вnливу антропогенних факторів на природне середовище; nроблеми, пов'язані зі станом охорони та раціональним використанням ...
  • Екологія 

   Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Дорогунцов, Сергій Іванович; Хвесик, Михайло Артемович; Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Краєвий, Олександр Дмитрович; Краевой, Александр Дмитриевич; Коржунова, Н. В.; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хлобистов, Є. В.; Міщенко, В. С.; Виговська, Г. П.; Барановський, В. А.; Рудчук, Т. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   У підручнику розглянуто: основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціонального використання ...
  • Екологія 

   Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Дорогунцов, Сергій Іванович; Хвесик, Михайло Артемович; Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Краєвий, Олександр Дмитрович; Краевой, Александр Дмитриевич; Коржунова, Н. В.; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хлобистов, Є. В.; Міщенко, В. С.; Виговська, Г. П.; Барановський, В. А.; Рудчук, Т. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   У підручнику розглянуто: основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціонального використання ...
  • Оновлення змісту лекцій з курсу «Регіональна економіка» в контексті участі України в міжнародних регіональних організаціях 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Основні важелі сучасного механізму управління природокористуванням 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-06-04)
  • Оцінка сталого розвитку на регіональному рівні: огляд наукових джерел 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Поварніна, К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-03)
  • Принципи міжнародної та національної політики в області забезпечення екологічної безпеки 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Коценко, Катерина Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-07)
   Розглядається екологічна безпека як складова частина регіональної, національної та міжнародної безпеки. Обгрунтовано доцільність використання принципів міжнародної та національної політики в області екологічної безпеки при ...
  • Сучасний стан розвитку туризму в Україні 

   Мальцева, А.; Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-16)
  • Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням 

   Аблова, Олена Костянтинівна; Аблова, Елена Константиновна; Коценко, Катерина Федорівна; Коценко, Екатерина Фёдоровна; Лукаш, Ірина Михайлівна; Лукаш, Ирина Михайловна (Сумський державний університет, 2013-04)
   Підприємницька діяльність тісно пов’язана з поняттям ризик. Дослідження Роксани Міхет із Міжнародного Валютного Фонду показали, що в розвинутих країнах компанії відвертіше ідуть на ризик, коли мова йде про розвиток інновацій, ...
  • Управління природокористуванням: види та роль у забезпеченні стійкого регіонального розвитку 

   Коценко, Катерина Федорівна; Аблова, Олена Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-24)
   Розглянуто механізм управління природокористуванням та його основні важелі. Виділено специфіку жорсткого та пом’якшеного управління природокористуванням. Запропоновано специфіку організації управління природокористуванням ...