Now showing items 1-6 of 6

  • Головні бюджетні процедури: фінансова практика Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
   У статті звертається увага на важливість, необхідність та ключовий характер перших стадій бюджетного процесу. Окреслюються проблеми пов’язані з бюджетними процедурами, що існують в Україні. Підкреслюється необхідність ...
  • До питання про бюджетування у Франції 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Степура Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
   Досліджено суспільні потреби та інструменти їх задоволення – суспільні блага. Приділено увагу тому, що суспільні потреби складаються з індивідуальних потреб суб’єктів економічних відносин та колективних. Вони є взаємозалежними ...
  • Приватне фінансування суспільних потреб у Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У статті розглядаються питання необхідності та важливості стратегічного планування на макрорівні на прикладі Франції. Підкреслюється доцільність запозичення позитивного досвіду Україною.
  • Історична ретроспектива реформи децентралізації у Франції 

   Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tetiana; Табакова, Татьяна Владимировна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)