Now showing items 1-9 of 9

  • Значення ефективності практичної реалізації самостійної роботи студентів у формуванні професійних якостей молодих фахівців 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Методи активізації навчальної діяльності студентів на практично-семінарських заняттях 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Міжнародні фінанси 

   Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Малащук, Дмитро Валерійович; Malaschuk, Dmytro; Малащук, Дмитрий Валерьевич; Руденко, Юрій Миколайович; Руденко, Юрий Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Жила, Тетяна Валеріївна; Жила, Татьяна Валерьевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Коваленко, Марія Андріївна; Коваленко, Мария Андреевна; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич; Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович; Оглобля, Ярослава Олександрівна; Оглобля, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності використання у національних економіках. На основі широкого ...
  • Оцінка ефективності поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  • Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна; Лєбєдєва, Тетяна Юріївна; Лебедева, Татьяна Юрьевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2012)
   У статті розглянуто проблеми функціонування інструментів фінансового інжинірингу за сучасних умов у посткризовий період. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти впровадження деривативів на українському фондовому ...
  • Порівняльний аналіз фінансових криз 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Цуприк, Л. М. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2010)
   У статті досліджено природу та причини виникнення і поширення фінансових криз. Проведено порівняльний аналіз, виявлено спільні риси банківської паніки в США 1907 року, Великої депресії та сучасної світової фінансової кризи. ...
  • Підходи до формування у студентів навичок науково-дослідної діяльності 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-14)
   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням формування ринку цінних паперів в трансформаційних економіках. Досліджено специфічні умови та чинники формування моделей ринків цінних паперів у період ринкових ...
  • Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання 

   Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна; Діденко, Лариса (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012)