Now showing items 1-10 of 10

  • Social partnership as a condition of modern business development paradigm formation 

   Zdanov, Volodimir; Жданов, Володимир Ігорович; Жданов, Владимир Игоревич; Kulbako, M. S.; Кульбако, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   The article presents a methodology of social partnership models differentiation, their general operation characteristics and basic development fundamentals. Their classification was based on the type of social program and ...
  • Банківська система 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розділ 3 «Фінанси національної економіки» розкриває економічний зміст та складові системи державних фінансів, їх призначення та роль в національній економіці; поняття та структуру бюджетної системи як центральної ланки ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Небанківські фінансово-кредитні інститути 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розділ 3 «Фінанси національної економіки» розкриває економічний зміст та складові системи державних фінансів, їх призначення та роль в національній економіці; поняття та структуру бюджетної системи як центральної ланки ...
  • Новий підхід до розуміння природи інфляції в молодій ринковій економіці 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Проаналізовано особливості інфляційних процесів у розвинених країнах та молодих ринкових економіках. Встановлено наявність особливого виду інфляції в економіці України на сучасному етапі розвитку — структурної інфляції. ...
  • Особливості державної боргової політики в умовах системної кризи національної економіки 

   Жужа, Альона Олександрівна; Zhuzha, Alona; Жужа, Алёна Александровна; Жданов, Володимир Ігорович; Zhdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Проаналізовано динаміку державного боргу України та його складових, а також вплив на неї коливань валютного курсу. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії управління державним боргом у середньо- і довгостроковому періодах.
  • Перехід на систему освіти, що базується на знаннях, а не на володінні інформацією 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zhdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Проблеми врахування циклічних коливань при виборі спрямованості бюджетної політики 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zhdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  • Управління державним боргом за протициклічної фіскальної політики 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zhdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Формулювання цілей у викладанні дисциплін і проведенні досліджень 

   Жданов, Володимир Ігорович; Zhdanov, Volodymyr; Жданов, Владимир Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)