Now showing items 1-8 of 8

  • Елементи концепції «нової економіки» 

   Зарва, О. О. (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті феномен «нової економіки» розглядається в контексті інформаційного суспільства. Досліджуються відмінності «нової економіки» від «старої» (матеріально-енергетичної) та їх вплив на традиційні моделі ринку і підприємства.
  • Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м'ясо- та молокопереробних підприємств Криворіжжя) 

   Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatyuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-04)
   Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних засад побудови комплексного механізму зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників і практичних рекомендацій щодо його впровадження. Опрацьовано понятійний ...
  • Креативний фахівець: характерні риси та особливості підготовки 

   Задорожна, Неллі Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Мікроекономічна теорія виробництва та витрат 

   Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; ...
  • Операційний менеджмент 

   Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Задорожна, Неллі Василівна; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менедж-мент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, ...
  • Слово про вчителя. Вступна промова, присвячена сторіччю д-р екон. наук, професора С. М. Бухало 

   Задорожна, Неллі Василівна; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Фактори виробництва підприємства постіндустріальної епохи 

   Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelyanenko, Tetyana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   Виділено базові фактори виробництва підприємства постіндустріальної стадії суспільно-економічного розвитку. Диференційовано якісні зміни у характері, співвідношеннях, комбінаційних зв’язках факторів виробництва.
  • Формування системи оцінювання творчих робіт студентів 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Евдокимова, Нина Николаевна; Задорожна, Неллі Василівна; Задорожная, Нелли Васильевна; Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)