Now showing items 1-6 of 6

  • Вплив розвитку промисловості на зайнятість населення 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015)
   Традиційно важливим показником розвитку країни вважається зайнятість населення. Зайнятість населення, її особливості, масштаби та форми, а також досягнення низького рівня безробіття – одна з основних цілей макроекономічної ...
  • Застосування активних форм навчання в процесі викладення дисципліни «Макроекономіка» 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Костенок, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Особливості стимулювання заходів з енергозбереження на державних та комунальних підприємствах 

   Камбур, О. Л.; Kambur, O.; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2015)
   У статі розглянуто сучасний стан енергозбереження в Україні та обгрунтовано необхідність впровадження заходів з економії енергоресурсів на державних та комунальних підприємствах. Виявлено основні зацікавлені сторони та ...
  • Стабілізаційні пріоритети промислової політики України 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
   Традиційно важливим показником розвитку країни вважається розвиток промисловості і частка зайнятого в ньому населення. У дослідженні розглянуто розвиток промисловості на сучасному етапі та його вплив на рівень зайнятості ...
  • Сучасна екологічна політика України 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Костенок, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Розглянуто формування екологічної політики в ЄС, основні нормативні документи та досліджено особливості регулювання екологічної політики в Україні через сертифікацію.