Now showing items 1-20 of 36

  • Readiness to the transition to the cashless economy 

   Krasnovа, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Hromnytska, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
  • Антикризове управління в банківських установах 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Майстер, Анна Володимирівна (Житомирський державний технологічний університет, 2013)
   Розглянуто різноманітні підходи до визначення сутності антикризового управління, розглянуто його завдання, функції та світовий досвід антикризового менеджменту.
  • Банківська система України: інституційні зміни та інновації 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
  • Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Ластівка, Ю. Е.; Lastivka, Y. E. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
   У статті розглянуто передумови і наслідки боргової кризи в Європейському Союзі та її вплив на банківський сектор України, виявлено і проаналізовано структурно-організаційні недоліки даного об’єднання, розроблено шляхи ...
  • Джерела управління власним капіталом вітчизняних банків 

   Краснова, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
   Розглянуто питання формування власного капіталу комерційних банків. Розглянуто структуру власного капіталу банків. Визначено основні джерела нарощування розмірів власного капіталу комерційних банків.
  • Джерела фінансування угод злиття і поглинання 

   Краснова, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Запровадження активних методів навчання при вивченні курсу «Гроші та кредит». 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Зміст та місце інформації в системі фінансового ринку 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-10)
   У статті розглянуто питання щодо сутності, видів та походження інформації, її фундаментальному значені в системі фінансового ринку.
  • Методи антикризового управління банком 

   Кот, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
  • Методи і моделі багатокритеріальної оптимізації 

   Богославець, Ігор Семенович; Богославец, Игорь Семёнович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Богославець, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
  • Методологічні підходи до трактування сутності капіталізації банківської системи 

   Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur (Національний Банк України, 2014)
   У статті розглядаються підходи до визначення сутності і змісту понять “капіталізація банку”, “капіталізація банківської системи”, визначено характерні риси, що формують її якісну сторону. Досліджується роль і місце ...
  • Міжпредметний тренінг «Діяльність банків на відкритих фінансових ринках: аналіз та оцінка» за програмою «Фінансова аналітика та інжиніринг у банку» 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • Необхідність диверсифікації фінансових інститутів — як запорука посилення інвестиційної активності 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
  • Організація складання та представлення грошово-кредитної статистики 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-23)
   В статті наведено загальну схему та основні принципи складання та оприлюднення даних грошово-кредитної статистики.
  • Організація та проведення фундаментального аналізу на фінансовому ринку 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   У статті наведено основні принципи фундаментального аналізу, дана класифікація та характеристика основних аналітичних ринкових індикаторів.
  • Основні підходи до оцінювання надійності банку 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Мстоян, К. В.; Mstoyan, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-11)
   Розглянуто існуючі підходи до оцінювання надійності банку, надано їх критичний аналіз. Сформульовано вимоги, яким має відповідати сучасна методика оцінювання надійності комерційного банку.
  • Оцінка ризику країни в інвестиційних проектах 

   Громницька, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
  • Оцінювання як стимулююча та контролююча складова навчального процесу 

   Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Проблема морального ризику, повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень населення 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-03)
   У статті розглянуто основні проблеми неповернення заощаджень населення, накопичений до 1992 року, запропоновано шляхи вирішення цієї важливої соціально-економічної проблеми, затягування вирішення якої за інерцією провокує ...
  • Прогнозування та хеджування фінансових ризиків 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Білань, Наталія Сергіївна; Bilan, Natalia; Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Боришкевич, Олена Володимирівна; Boryshkevych, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем прогнозування та хеджування фінансових ризиків в умовах глобальної нестабільності. Запропоновано удосконалені підходи до прогнозування процентного, ...