Now showing items 1-20 of 26

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Базові складові ефективного управління локальною економікою на" крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2018)
   статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені ...
  • Бюджетна децентралізація в Україні: перші результати та перспективи 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2013)
   У статті здійснено аналітичний огляд бюджетного фінансування соціальної сфери в Україні за ряд останніх років, зокрема динаміки та структури видатків соціального спрямування у зведеному бюджеті, в тому числі на соціальний ...
  • Бюджетно-податкова політика 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Навчальний посібник «Бюджетно-податкова політика» підготовлено на кафедрі макроекономіки та державного управління відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, яка викладається для студентів 5 курсу, що навчаються в ...
  • Гарантування бюджетної безпеки як стратегічний пріоритет сучасних економічних реформ в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Мартінович, Павло Григорович; Martinovich, P. G.; Мартинович, Павел Григорьевич (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2015)
   У статті розглядаються ключові економічні аспекти бюджетної безпеки України у контексті нової моделі зростання національної економіки «Україна-2020». Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, ...
  • Державні комунікації: проблема відповідальності за реформи 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Селезньова, Тетяна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Започатковані реформи в Україні потребують відповідальності за них. Однак питання розподілу відповідальності, насамперед, у сфері державних комунікацій, не розглядається зовсім як проблема, однак заслуговує першочергової уваги.
  • Державні фінанси 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розділ 3 «Фінанси національної економіки» розкриває економічний зміст та складові системи державних фінансів, їх призначення та роль в національній економіці; поняття та структуру бюджетної системи як центральної ланки ...
  • Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сіренко, Яна Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Застосування бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління муніципальними фінансами в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Бюджетна децентралізація в Україні як результат урядових реформ зможе принести реальні результати лише за умов використання ефективних інструментів антикризового управління муніципальними фінансами, серед яких бенчмаркінг, ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Міжбюджетні відносини в системі пріоритетів антикризового управління національною економікою України 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  • Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» як інноваційна форма навчального процесу 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Нормативно-правове забезпечення фінансової спроможності громад на «крихких» територіях України в умовах конфлікту 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Дударенко, Є. Ю.; Dudarenko, Y. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2017)
   У статті представлено дослідження процесів бюджетної децентралізації в Україні на базовому рівні місцевого самоврядування, визначеному цією реформою — на рівні новостворених ОТГ з точки зору перших результатів, ризиків та ...
  • Організація індивідуально-консультативної форми навчання з дисципліни «Бюджетно-податкова політика» 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Оцінка ефективності фінансової політики держави 

   Куценко, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Оцінювання прозорості бюджетування на місцевому рівні в Україні 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Запровадження сучасного інструментарію забезпечення прозорості бюджетування в Україні розпочато в результаті низки заходів в рамках реформи децентралізації управління. Вагомим внеском стала Методологія оцінки прозорості ...
  • Проблеми реалізації компетентнісного підходу при формуванні освітніх програм 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2016)
   У статті представлено теоретичний аспект дослідження проблеми публічних фінансів в Україні, а саме виявлено їх зміст та описано їх структуру з урахуванням нового бачення "new public finance", пов'язаного зі стиранням ...