Now showing items 1-1 of 1

    • Cучасні напрями формування і оцінки ресурсної бази банку 

      Кириленко, В'ячеслав Борисович; Кyrylenko, Vyacheslav Borysovitch (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-15)
      У статті розглянуто питання, присвячені сучасним напрямкам формування й оцінки ресурсної бази банку. Досліджено сучасний стан ресурсів банку, а саме особливості їх формування і оцінки. Визначено складові банківських ресурсів ...