Now showing items 1-9 of 9

  • Банківська система України: інституційні зміни та інновації 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
  • Генезис системно важливих банків 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Зарубіжний досвід ідентифікації системно важливих банків 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav (Видавництво «Знання», 2014-08-22)
   Досліджено зарубіжний досвід ідентифікації системно важливих банків. Проаналізовано і систематизовано основні підходи та методи ідентифікації системної важливості банків. Надано рекомендації з імплементації зарубіжного ...
  • Квантифікація системного ризику банківського сектору на основі побудови вектора шеплі 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Лавренюк, Владислав Владимирович (Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishing, 2017-03-24)
  • Онтологія природи та сутність системно важливих банків 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav (Видавничий дім «Інжек», 2014)
   Мета статті полягає у визначенні факторів становлення та формування сутності системно важливих банків. Проведено ретроспективний аналіз еволюції системно важливих банків. Визначено послідовний, логічний процес генезису ...
  • Стійкість, стабільність та надійність у банківській діяльності 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Тернопільський національний економічний університет, 2013-02-25)
   У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначень понять «стійкість», «стабільність» і «надійність» банку та банківської системи, обґрунтований контекст вживання цих понять та необхідність їх розмежування. ...
  • Сутність та критерії ідентифікації системно важливих банків 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Національний банк України, 2015)
   Досліджено теоретичні та практичні підходи трактування сутності та ідентифікації системно важливих банків з урахуванням зарубіжного досвіду. Проаналізовано вітчизняну банківську систему в контексті діяльності великих банків. ...
  • Сутність та оцінка системного ризику з позиції ліквідності банківської системи 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович; Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
   Мета статті полягає у визначенні сутності системного ризику як загрози фінансовій стабільності банківської системи та розробці аналітичного інструментарію оцінки його впливу на банківську систему з позиції ліквідності. Для ...
  • Іноземний досвід регулювання системно важливих банків 

   Лавренюк, Владислав Володимирович; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Владимирович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
   The article considers methodological approaches and practical aspects of identification and regulation of systemically important banks at the national and the global levels. The article contains thorough overview of the ...