Now showing items 1-11 of 11

  • Антикризова політика в світовій валютній сфері 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2010)
   У статті розглянуто теоретичні засади світової фінансової кризи. Представлено взаємозв’язок валютної, банківської, боргової криз як одних із основних складових фінансової кризи. Проаналізовано головні причини та наслідки ...
  • Вплив євро на перетворення національних валютних систем країн Центральної та Східної Європи 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2011)
   У статті розглянуто методологічні та практичні основи введення євро на території країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які є членами Європейського Союзу. Визначено основні вимоги Європейського валютно-економічного ...
  • Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
   У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського ...
  • Методологія аналізу ризику країни на прикладі України 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (Mykolas Romeris University, 2018)
   У статті проаналізовано методологію оцінки ризику країни. На основі виділених універсальних факторів можна проводити аналіз рівня ризикованості як розвинених, так і країн, що розвиваються. Для наочної презентації моделі ...
  • Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в Європі 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в ...
  • Міжнародні фінанси 

   Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Малащук, Дмитро Валерійович; Malaschuk, Dmytro; Малащук, Дмитрий Валерьевич; Руденко, Юрій Миколайович; Руденко, Юрий Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Жила, Тетяна Валеріївна; Жила, Татьяна Валерьевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Коваленко, Марія Андріївна; Коваленко, Мария Андреевна; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич; Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович; Оглобля, Ярослава Олександрівна; Оглобля, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності використання у національних економіках. На основі широкого ...
  • Оцінка фінансової стійкості міжнародної компанії 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Марченко, А. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
  • Теоретичні дискусії сутності валютної системи 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
   Стаття присвячена дискусійним аспектам визначення сутності валютної системи. Значна увага приділяється встановленню відмінностей між поняттями «валютна система» та «валютний порядок». This article considers debatable ...
  • Трансформація валютних систем країн ЦСЄ 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-18)
   У статті виділено основні фактори трансформації валютних систем. Запропоновано авторське визначення поняттю «трансформація валютної системи» та встановлено основні напрями трансформації національних валютних систем країн ЦСЄ.
  • Трансформація світової валютної системи 

   Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2009)
   У статті розглянуто методологічні та теоретичні засади трансформацій. Представлений та проаналізований процес трансформаційних перетворень світової та міжнародної валютних систем у процесі їх розвитку та в сучасних умовах ...
  • Формування валютної політики України в умовах європейської коінтеграції 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуті основні етапи та здобутки економічної та валютної євроінтеграції України, виконання основних показників євро конвергенції Україною, ключові інструменти валютної політики України.