Now showing items 1-6 of 6

  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Визначення «поворотних точок» в економіці регіону як інструмент антикризового управління 

   Москаленко, Валентина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, V.; Москаленко, Валентина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Першочерговим кроком у досягненні макроекономічної стабілізації в умовах зростання викликів національної безпеки України є оцінка економічних наслідків військових конфліктів, яка сьогодні стає актуальним питанням досліджень ...
  • Практичні аспекти використання програмного забезпечення при прийнятті рішень у державному управлінні 

   Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Наведено огляд основних програмних продуктів, що використовуються в бізнес-аналітиці, і можуть успішно працювати в державному управлінні. Наголошено на необхідності залучення аналізу «великих даних» у практику аналітики ...
  • Прогнозування та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 

   Москаленко, Валентина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Прогнозування в умовах невизначеності набуває актуальності у зв’язку з макроекономічною нестабільністю, яка має місце в Україні з 2014 року. На регіональному рівні для прогноз ключових макроекономічних показників запропоновано ...
  • Стимулювання розвитку проблемних територій для забезпечення сталого розвитку країни 

   Москаленко, Валентина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)