Now showing items 1-3 of 3

  • Контролінг як механізм управління інвестиційною діяльністю агропромислових підприємств 

   Нагорний, Євген Олександрович; Nagornyj, E.; Нагорный, Евгений Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Методи оцінки та розподілу ризиків проектів ДПП 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nagornyi, Ie. O.; Нагорный, Евгений Александрович (Луцький національний технічний університет, 2015)
   статті розглянуто основні методи аналізу, оцінки та розподілу ризиків проектів державно-приватного партнерства. Виокремлено основні методи оцінки ризиків, які можуть бути використані в сучасних економічних реаліях розвитку ...
  • Особливості інвестування в проекти державно-приватного партнерства 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nahornyi, Ie. O.; Нагорный, Евгений Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Досліджено інвестиційні аспекти проектів ДПП. Визначено специфічні ознаки виробничої і соціальної інфраструктури як основного об’єкту інвестування в процесі ДПП. Визначено привабливість проектів ДПП для держави і приватного ...