Now showing items 1-20 of 41

  • Банки в інфраструктурі інвестиційного процесу України 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
  • Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки 

   Корнєєв, Володимир Вікторович; Korneev, Volodymyr; Корнеев, Владимир Викторович; Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrii; Никитин, Андрей Валериевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Проаналізовано питання функціонування банків розвитку і ресурсозабезпечення економіки України в умовах дефіциту фінансових ресурсів. Розглянуті особливості діяльності зарубіжних банків розвитку. Визначено необхідність ...
  • Банківська система України: інституційні зміни та інновації 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
  • Вдосконалення рейтингування як передумова активізації інвестиційного процесу в Україні 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
  • Використання мережі Internet при викладанні окремих дисциплін магістерської програми 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • Використання методів конкретних ситуацій у підготовці студентів магістерського рівня 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
  • До питання імплементації криптовалют у національний економічний простір 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrii Valerijovitch; Никитин, Андрей Валериевич (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2017)
  • Досвід впровадження нової магістерської програми зі спеціальності «Банківська справа» 

   Нікітін, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  • Досвід застосування комплексної ділової гри в навчальному процесі 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Досвід та проблеми в організації контролю якості знань студентів на магістерському рівні 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  • Дослідницькі завдання як складова формування компетенцій з науки «Маркетинг в кредитних установах» 

   Нікітін, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Застосування сучасних технологій для стимулювання пізнавальної діяльності студентів магістерського рівня 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Комерційні банки як професійні учасники фондового ринку 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-06-18)
   A place and role of commercial banks is examined at the modern fund market of Ukraine. Priorities of fund market of Ukraine development are certain taking into account the necessity of increase of role of banks on him.
  • Конкурентне середовище на банківському ринку України 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrey (Одеський національний економічний університет, 2012)
   Розглянуто актуальні аспекти змін у конкурентному середовищі на банківському ринку України за останній рік. Проаналізовано стан і динаміку зміни капіталу основних гравців банківського ринку та прослідковано тенденції ...
  • Концептуальні аспекти сутності банківського маркетингу 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-06-15)
   Rich in content aspects, characterizing the bank marketing, are examined is his place in the system of marketing’s relations. Determination of the bank marketing and his features is given. The features of marketing instruments ...
  • Ліквідність та платоспроможність як чинники конкурентоспроможності банку 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrey; Татьяніна, Ю. В. (Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) на базі Харківського інституту банківської справи., 2010)
   У статті запропоновані конкретні пропозиції щодо визначення ліквідності і платоспроможності як чинників забезпечення стабільної конкурентної позиції банків у кризовий період та розроблені підходи до вдосконалення механізму ...
  • Маркетинг у банку 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Бортніков, Генадій Петрович; Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Навчальний посібник підготовлено вперше відповідно до навчальної програми курсу «Маркетинг у банку» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Банківський менеджмент». Видання здійснено у розвиток «На-вчального ...
  • Маркетинг у банку 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrii Valerijovytch (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Навчально-методичний посібник вперше підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Маркетинг у банку» для студентів, що навчаються за магістерською програмою «Банківський менеджмент». Значну увагу приділено методології ...
  • Маркетинг у банку 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Іванова, Тетяна Георгіївна; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Момот, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг у банку» підготовлений для студентів, що навчаються за бакалаврським планом і вивчають дану дисципліну як вибіркову. Видання доповнює навчальний ...
  • Методичні засади та досвід застосування тренінгових технологій у підготовці банкірів 

   Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)