Now showing items 1-13 of 13

  • Вплив міжнародної фінансово-економічної кризи на європейську та українську вищу освіту 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-19)
   Досліджуються кризові явища, світові виклики в системі вищої освіти. З’ясовується вплив інтернаціоналізації. Обґрунтовується спільність проблем, тенденцій, завдань і цілей, що примушує забувати про національні і регіональні ...
  • Відповідність освітних послуг до запитів ринку праці через стандартизацію 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Глобальні маркетингові комунікації у контексті державного управління 

   Шевцов, Є. Д.; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10)
  • Глобальні позиції економічних університетів 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, T.; Гжесюк, Аліна Олександрівна; Gzhesiuk, Alina; Гжесюк, Алина Александровна (Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2010)
   Аналізуються позиції провідних економічних університетів в умовах посилення глобальної конкуренції та переходу їх до моделі організаційного контролю та стратегічного вибору. Проаналізовано рейтинги економічних університетів ...
  • Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
   The paper dwells upon the principles of formulating the environmental policy of the European Union given its dominant model of ‘polluter pays twice’. The work goes onto revealing the features of the model of convergence ...
  • Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
  • Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Циркун, Олена Ігорівна; Tsyrkun, Olena; Цыркун, Елена Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   З урахуванням ключових тенденцій інтернаціоналізації вищої освіти комплексно охарактеризовано існуючі концептуально-технологічні підходи до організації та реалізації міжнародного співробітництва між вищими навчальними ...
  • Нова парадигма рівневої підготовки фахівців у відповідності до загальноєвропейських та світових вимог 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Омбудсмен по правам студентів у механізмі забезпечення якості вищої освіти 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Рижук, Юлія Миколаївна; Рыжук, Юлия Николаевна; Чабанюк, Ольга Анатоліївна; Чабанюк, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Освітні послуги в Україні 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Ресурси та моделі глобального економічного розвитку 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Поручник, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолий Михайлович; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Вінська, Оксана Йосипівна; Винская, Оксана Осиповна; Гафарова, Каріне Едемівна; Gafarova, K.; Гафарова, Каринэ Эдемовна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Гжесюк, Аліна Олександрівна; Гжесюк, Алина Александровна; Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Гуртов, Денис Олегович; Дзебих, Ірина Борисівна; Дзебих, Ирина Борисовна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Евдоченко, Елена Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Моторна, Ірина Іванівна; Моторная, Ирина Ивановна; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Никонюк, Катерина Олегівна; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Нужненко, Екатерина Анатольевна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Овчаренко, Анна Олександрівна; Овчаренко, Анна Александровна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Олефиренко, Виктория Владимировна; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila; Петрашко, Людмила Петровна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Сірик, Олександр Миколайович; Сирик, Александр Николаевич; Солодковська, Ганна Володимирівна; Солодковская, Анна Владимировна; Сусловська, Таісія Евгеніївна; Сусловская, Таисия Евгеньевна; Тимків, Ірина Валеріївна; Тымкив, Ирина Валерьевна; Тіпанов, Владислав Вікторович; Типанов, Владислав Викторович; Тітова, Олена Сергіївна; Титова, Елена Сергеевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Фролова, Тетяна Олександрівна; Фролова, Татьяна Александровна; Хорошаєв, Євгеній Сергійович; Хорошаев, Евгений Сергеевич; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Чередніченко, Тетяна Володимирівна; Чередниченко, Татьяна Владимировна; Чернявська, Олена Іванівна; Чернявская, Елена Ивановна; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Швидкий, Олег Анатолійович; Швыдкий, Олег Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Монографія присвячена системному дослідженню світогосподарських трансформацій крізь призму ефективного використання глобального ресурсного потенціалу та модернізації національних стратегій економічного розвитку. Дається ...
  • Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої освіти 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Решетнікова, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-07)
  • Інноваційно-освітня траєкторія підготовки підприємців, орієнтована на міжнародний ринок праці 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)