Now showing items 1-1 of 1

    • Казначейське οбслугοвування οбласнοгο бюджету Київськοї οбласті за видатками 

      Талимончик, Олег Павлович; Talymonchyk, Oleh Pavlovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-16)
      Актуальність теми дипломної роботи підтверджується посиленням тенденцій децентралізації в Україні. З огляду на це казначейське обслуговування видатків місцевих бюджетів вимагає ґрунтовного аналізу і систематизації оновлених ...