Now showing items 1-20 of 24

  • SWOT-аналіз результатів створення об’єднаних територіальних громад в Україні 

   Сезоненко, Анастасія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Адаптація політики України у сфері зайнятості населення до стандартів публічного управління ЄС 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено відмінності українського законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування від нормативних актів ЄС. Проаналізовано мінімальні стандарти у сфері зайнятості ЄС та України. Обгрунтовано завдання щодо врахування ...
  • Антикорупційна стратегія в управлінні публічними закупівлями: практика ЄС та України 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Брідня, Надія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Визначено сучасні проблеми організації системи публічних закупівель в Україні та їх вплив на економічний розвиток. Дано оцінку основних кроків українського уряду щодо реалізації антикорупційної стратегії. Здійснено ...
  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Державне фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Визначено сучасні проблеми фінансування сфери вищої освіти в Україні. На основі аналізу видатків зведеного бюджету на вищу освіту, кількості вищих навчальних закладів, їх студентів та академічного персоналу обґрунтовано ...
  • Економіка суспільного сектору 

   Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Вивчення особливостей побудови і структури економіки суспільного сектору є важливим, зважаючи на постійне підвищення масштабності та ролі держави в організації всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод ...
  • Зовнішня трудова міграція в Україні в сучасних умовах соціально-економічних та політичних викликів 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11)
  • Зовнішня трудова міграція та стан ринку праці в Україні 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Нестерова, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Баранова, Ніна Павлівна; Baranova, Nina Pavlivna; Баранова, Нина Павловна (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці і НАН України, 2012)
   Досліджуються сучасні управлінські соціальні технології, які використовуються в процесі прийняття державних рішень в сфері соціального захисту населення. Дається оцінка ефективності розроблених соціальних технологій з точки ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Константінова, Анастасія Анатоліївна; Konstantinova, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено чинники та макроекономічні особливості формування та функціонування міжнародних регіональних економічних об’єднань різних форм. Представлено ієрархічну типологізацію сучасних міжнародних регіональних ...
  • Методи активізації наукової роботи студентів при викладанні економічних дисциплін (на прикладі "Економіки суспільного сектору") 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Модернізація управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Радіонова, Ірина Федорівна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Федірко, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Китаю, Польщі, Казахстану, Білорусії та Молдови, що зорієнтовані на узагальнення світових тенденцій розвитку національних економік і наукове обґрунтування ...
  • Мотиваційно-психологічні особливості аудиторної роботи при викладанні нормативних та вибіркових дисциплін 

   Федірко, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Напрями та інструменти реформування систем публічного адміністрування в ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2019)
   Стаття присвячена дослідженню пріоритетів, форм та інструментів реформування систем публічного адміністрування в ЄС, а також компаративний аналіз ефективності проведених в державах-учасницях інтеграційного союзу реформ. ...
  • Організація та активізація індивідуально-самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Держане регулювання економіки» на основі індивідуального підходу 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Оцінка якості соціальних стандартів України в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Поляк, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-26)
  • Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   У статті представлено комплексний підхід до визначення критеріїв результативності, дієвості та ефективності системи соціального захисту населення. Доведено важливість індексу людського розвитку як первинного джерела ...
  • Політика інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнно-політичного конфлікту в Україні 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
  • Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна 

   Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Natalya; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03)
   Досліджується правове становище трудящих-мігрантів в Україні, здійснюється компаративний аналіз вітчизняної та європейської практики захисту прав трудящих-мігрантів, обґрунтовуються необхідні управлінські заходи для виконання ...